งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มอง.....กัมพูชา โอกาสทั้งนั้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มอง.....กัมพูชา โอกาสทั้งนั้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มอง.....กัมพูชา โอกาสทั้งนั้น
โดย จีรนันท์ วงษ์มงคล อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 20 พฤษภาคม 2551

2

3 Neighbouring Economic Cooperations
GMS Cambodia Lao PDR Myanmar Thailand Vietnam China(Yunan) ACMECS Cambodia Lao PDR Myanmar Thailand Vietnam IMT-GT Indonesia (ก.สุมาตรา) Malaysia (8 รัฐ) Thailand (14 จว.)

4 Rail Link in South East Asia

5 GMS NSEC (North-South Economic Corridor) Thailand-Myanmar-Lao-China
EWEC (East-West Economic Corridor) Myanmar-Thailand-Lao-Vietnam Southern Economic Corridor Thailand-Cambodia-Vietnam

6 ศักยภาพกัมพูชา นิยมสินค้าไทย เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร
แหล่งทรัพยากรแร่ธาตุ แหล่งพลังงานทดแทน แรงงาน การท่องเที่ยวร่วมกัน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากนานาประเทศ

7 Production Base Resource Base Investment Base อาหาร สิ่งทอ
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ Production Base น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้าพลังน้ำ ประมง ทองคำ อัญมณี เหล็ก มังกานีส บอกไซค์ แรงงาน พืชพลังงาน พืชอาหาร Resource Base Investment Base อาหารสัตว์ (Agro Industry) ธุรกิจบริการ (การท่องเที่ยว Health Care โรงแรม ร้านอาหาร) การออกแบบก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

8 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
สมาชิก WTO สมาชิก ASEAN/AFTA/CEPT/AIA GMS UN/ADB/ UNCTAD มีสนธิสัญญาคุ้มครองการลงทุนกับไทย

9 ภาษี แสตมป์ ภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% สรรพสามิต 10-45%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% ภาษีนำเข้าสินค้า 4 กลุ่ม 0, 7, 15, 35% VAT % สรรพสามิต % แสตมป์

10 Law on Investment ให้หลักประกัน………...
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ควบคุมราคาสินค้าหรือบริการที่ได้รับการส่งเสริม ไม่บังคับสัดส่วนเงินลงทุนของต่างชาติ สามารถเคลื่อนย้ายเงินทุนโดยเสรี

11 การส่งเสริมการลงทุน ยกเว้นภาษีนำเข้าวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือ
One Stop Service Tax Exemption ยกเว้นภาษีนำเข้าวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือ นำเข้าผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ ยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตส่งออก โอนเงินเสรี

12 อะไรน่าสนใจลงทุน ท่องเที่ยว และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
เกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค บริการ การค้า

13 ข้อดี แรงงานมากและพร้อมเรียนรู้ ที่ดินนอกเขตเมืองมีมาก รอการพัฒนา
ยังไม่มีอุตสาหกรรมหลัก แข่งขันน้อย ทรัพยากรท่องเที่ยวมีศักยภาพ ข้อจำกัดการนำเข้า (NTBs) น้อย

14 ข้อเสีย การละเมิดและปลอมแปลง ค่าที่ดิน ค่าสาธารณูปโภคมีราคาแพง
กฎหมายและกฎระเบียบขาดความชัดเจนและไม่มีหน่วยงานชี้ขาดการบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาความอ่อนแอของระบบศาลยุติธรรม ความไม่โปร่งใสของขั้นตอนระบบราชการ การละเมิดและปลอมแปลง

15 กิจกรรมส่งเสริมการขาย
Thailand Exhibition จำนวน 5 ครั้ง 7-10 มีนาคม 2551 ที่จังหวัด เสียมเรียบ 14-18 มีนาคม 2551 ที่กรุงพนมเปญ 23-26 สิงหาคม 2551 ที่กรุงพระสีหนุวิลล์ (กัมปงโสม) .....กันยายน 2551 ที่จังหวัด บันเตียเมียนจัย .....กันยายน 2551 ที่จังหวัด พระตะบอง In-Store Promotion ร่วมกันห้างสรรพสินค้าในกรุงพนมเปญ จำนวน 3 ครั้ง 23-26 พฤษภาคม 2551 สินค้าอาหารและผลไม้ไทย 20-23 มิภุนายน 2551 สินค้าเสื้อผ้าและเครื่องหนัง .....กรกฎาคม สินค้าเครื่องสำอางค์และสปา

16 ภาระกิจ สนับสนุนการย้ายการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการของไทย การรับซื้อผลผลิตสินค้าเกษตรตามโครงการContract Framing สนันสนุนให้นักธุรกิจไทยไปประกอบการในกัมพูชา ส่งเสริมการย้ายฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร สร้างภาพพจน์สินค้าไทยและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

17 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 56 แห่ง
Xi’an, CHINA Nanning, CHINA E.EUROPE (4 Offices) Qingdao, CHINA Dalian, CHINA Saint Petersburg, RUSSIAN FEDERATION Kyiv, UKRAINE Vladivostok, RUSSIAN FEDERATION Prague, CZECH REPUBLIC Budapest, HUNGARY Warsaw, REPUBLIC OF POLAND Moscow, RUSSIAN FEDERATION E.ASIA & OCEANIA (11 Offices) EUROPE (10 Offices) Guangzhou, CHINA Kunming, CHINA Shanghai, CHINA Xiamen, CHINA Seoul, R. OF KOREA Hong Kong, CHINA Fukuoka, JAPAN Osaka, JAPAN Tokyo, JAPAN Taiwan, TAIWAN Chengdu, CHINA MIDDEL EAST (5 Offices) N.AMERICA (7 Offices) Vienna, AUSTRIA Copenhagen, DENMARK Paris, FRANCE Frankfurt, GERMANY Berlin, GERMANY London, UNITED KINGDOM Rome, ITALY Milan, ITALY Hague, NETHERLANDS Madrid, SPAIN Telaviv, ISRAEL Jeddah, SAUDI ARABIA Tehran, IRAN Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Istanbul, TURKET Chicago, U.S.A. Vancouver, CANADA Toronto, CANADA Los Angeles, U.S.A. Miami, U.S.A. New York, U.S.A. Mexico, MEXICO ASEAN & PACIFIC (10 Offices) S.AFRICA (3 Offices) Ho Chi Minh, S.R. VIETNAM Manila, PHILIPPINES Hanoi, S.R. VIETNAM Vientiane, LAO P.D.R. Phnom Penh, COMBODIA Yangon, U. OF MYANMAR Singapore, SINGAPORE Sydney, AUSTRALIA Jakarta, INDONESIA Kuala Lumpur, MALAYSIA S.ASIA (4 Offices) Pretoria, REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Accra, GHANA Cairo, EGYPT Mumbai, INDIA New Delhi, INDIA Chennai, INDIA Dhaka, BANGLADESH L.AMERICA (2 Offices) Nairobi, KENYA Abuja, NIGERIA Sao Paulo, BRAZIL Santiago, CHILE Lahore, PAKISTAN Kolkata, INDIA Buenos Aires, ARGENTINA = สำนักงานฯ ที่ขอจัดตั้งใหม่ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

18 ที่อยู่สำนักงานฯ ณ กรุงพนมเปญ
Thai Trade Center M.V. Preah Norodom Blvd., Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamcar Mon, Phnom Penh, CAMBODIA Tel:(855-23) Fax:726305 Satt:(02) ext.208Fax :261


ดาวน์โหลด ppt มอง.....กัมพูชา โอกาสทั้งนั้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google