งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community
โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ Watboonsumphan School ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community นายชำนาญ รอดเรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 ประชาคมอาเซียน คลังความรู้ ONE VISION, ONE IDENTITY, ONE COMMUNITY
กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ONE VISION, ONE IDENTITY, ONE COMMUNITY หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม

3 ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
เมืองหลวง ธงชาติและเพลงชาติ ระบอบการปกครอง ศาสนา ภาษาราชการ สกุลเงิน พื้นที่ ประชากร ภูมิอากาศ ทรัพยากรสำคัญ อุตสาหกรรมหลัก สถานที่สำคัญ เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย ดอกไม้ อาหาร

4 ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
เมืองหลวง ธงชาติและเพลงชาติ ระบอบการปกครอง ศาสนา ภาษาราชการ สกุลเงิน พื้นที่ ประชากร ภูมิอากาศ ทรัพยากรสำคัญ อุตสาหกรรมหลัก สถานที่สำคัญ เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย ดอกไม้ อาหาร

5 (State of Brunei Darussalam)
รัฐบรูไนดารุสซาลาม (State of Brunei Darussalam) เมืองหลวง ธงชาติและเพลงชาติ ระบอบการปกครอง ศาสนา ภาษาราชการ สกุลเงิน พื้นที่ ประชากร ภูมิอากาศ ทรัพยากรสำคัญ อุตสาหกรรมหลัก สถานที่สำคัญ เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย ดอกไม้ อาหาร

6 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar)
เมืองหลวง ธงชาติและเพลงชาติ ระบอบการปกครอง ศาสนา ภาษาราชการ สกุลเงิน พื้นที่ ประชากร ภูมิอากาศ ทรัพยากรสำคัญ อุตสาหกรรมหลัก สถานที่สำคัญ เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย ดอกไม้ อาหาร

7 (Republic of the Philippines)
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) เมืองหลวง ธงชาติและเพลงชาติ ระบอบการปกครอง ศาสนา ภาษาราชการ สกุลเงิน พื้นที่ ประชากร ภูมิอากาศ ทรัพยากรสำคัญ อุตสาหกรรมหลัก สถานที่สำคัญ เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย ดอกไม้ อาหาร

8 สหพันธรัฐมาเลเซีย (Malaysia)
เมืองหลวง ธงชาติและเพลงชาติ ระบอบการปกครอง ศาสนา ภาษาราชการ สกุลเงิน พื้นที่ ประชากร ภูมิอากาศ ทรัพยากรสำคัญ อุตสาหกรรมหลัก สถานที่สำคัญ เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย ดอกไม้ อาหาร

9 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic)
เมืองหลวง ธงชาติและเพลงชาติ ระบอบการปกครอง ศาสนา ภาษาราชการ สกุลเงิน พื้นที่ ประชากร ภูมิอากาศ ทรัพยากรสำคัญ อุตสาหกรรมหลัก สถานที่สำคัญ เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย ดอกไม้ อาหาร

10 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)
เมืองหลวง ธงชาติและเพลงชาติ ระบอบการปกครอง ศาสนา ภาษาราชการ สกุลเงิน พื้นที่ ประชากร ภูมิอากาศ ทรัพยากรสำคัญ อุตสาหกรรมหลัก สถานที่สำคัญ เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย ดอกไม้ อาหาร

11 (Republic of Singapore)
สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) เมืองหลวง ธงชาติและเพลงชาติ ระบอบการปกครอง ศาสนา ภาษาราชการ สกุลเงิน พื้นที่ ประชากร ภูมิอากาศ ทรัพยากรสำคัญ อุตสาหกรรมหลัก สถานที่สำคัญ เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย ดอกไม้ อาหาร

12 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
เมืองหลวง ธงชาติและเพลงชาติ ระบอบการปกครอง ศาสนา ภาษาราชการ สกุลเงิน พื้นที่ ประชากร ภูมิอากาศ ทรัพยากรสำคัญ อุตสาหกรรมหลัก สถานที่สำคัญ เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกาย ดอกไม้ อาหาร


ดาวน์โหลด ppt ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google