งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

General Purpose TV Interfacing Module

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "General Purpose TV Interfacing Module"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 General Purpose TV Interfacing Module
การส่งสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปแสดงผลบนโทรทัศน์ โดย นายเกื้อกูล กุมรัมย์ รหัส นายโกศล แสนอุบล รหัส อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. วาธีส ลีลาภัทร

2 Out Line แผนการดำเนินงาน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การออกแบบส่วนควบคุมการแสดงผล การออกแบบการแสดงผลของเครื่องโทรทัศน์ขั้นต้น การออกแบบตัวอักษร การปรับปรุงตัวอักษรและการแสดงผล สรุป

3 แผนการดำเนินงาน

4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

5 การออกแบบส่วนควบคุมการแสดงผล
วงจรส่วนควบคุมการแสดงผล

6 การออกแบบการแสดงผลของเครื่องโทรทัศน์ขั้นต้น
การออกแบบการแสดงผลสีดำบนเครื่องโทรทัศน์ การออกแบบการแสดงผลสีขาวบนเครื่องโทรทัศน์

7 การออกแบบการแสดงผลของเครื่องโทรทัศน์ขั้นต้น(cont.)
การออกแบบการแสดงผลแบบ 3 เส้นบนเครื่องโทรทัศน์

8 การออกแบบตัวอักษร การแสดงตัวอักษรบนหน้าจอโทรทัศน์
การแสดง Graphic อื่น ๆ

9 การปรับปรุงขนาดของตัวอักษร
การแสดงตัวอักษรบนหน้าจอโทรทัศน์แบบหลายตัวอักษร

10 การปรับปรุงตัวอักษรและการแสดงผล
การปรับปรุง dot ให้มีขนาดเล็กลง การคำนวณขนาด pixel การแสดงตัวอักษรบนหน้าจอโทรทัศน์แบบหลายตัวอักษร และแสดงผลแบบหลายบรรทัด

11 การปรับปรุงตัวอักษรและการแสดงผล(cont.)
การออกแบบตัวอักษรทุกตัวอักษรที่ใช้แสดงผลตามแบบ ASCII Code

12 แนวทางการพัฒนาในอนาคต
การแสดงผลกราฟฟิกแบบเส้นตรง วงกลม และสี่เหลี่ยม การรับข้อมูลผ่านทาง RS 232

13 สรุป

14 Q & A


ดาวน์โหลด ppt General Purpose TV Interfacing Module

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google