งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Gotoknow.org แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2 Blog

3 GotoKnow.org = ศูนย์รวมไดอารี่
blog = ไดอารี่ 1 เล่มของ 1 คน แต่ละคนสามารถมีหลาย blog (ไดอารี่หลายเล่ม) 1 บันทึก คือ 1 เรื่องเล่าในแต่ละ blog (ในไดอารี่แต่ละเล่ม) CoP = ชุมชนแนวปฏิบัติ , คนคอเดียวกัน 1 blog สามารถสมัครได้หลายชุมชน

4 บล็อก แบบชุมชนของ GotoKnow.org มีรูปแบบอย่างไร ?
อ.สุนิสา ดอนเมือง อ.สุรโชติ เอกมัย Bloggers Blog communities A C D B GoToKnow Knowledge Repository

5 1. เข้าไปที่เว็บ http://GotoKnow.org

6 2. เลือกสมาชิก ตามด้วยสมัครสมาชิก

7 3. คลิกเลือกกลุ่มบุคคลตามบทบาทอาชีพเรา

8

9

10

11 4. การสร้างบล็อก (สมุด/ไดอารี่)

12

13 5. การใส่รูปถ่ายประจำบล็อก

14

15 6. การเพิ่มบันทึก

16

17 7. การนำภาพถ่ายเก็บไว้ในไฟล์อัลบั้ม

18

19

20 การประยุกต์ใช้ บล็อก ในการทำงาน
เปิดมุมมองใหม่ๆ โดยการเขียนบันทึกเรื่องราว ไม่ว่าจะเป็นความรู้ หรือประสบการณ์ ที่ได้พบเห็น ที่ได้ปฏิบัติ หรือจากการฟังและอ่าน ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์และเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน บล็อกถูกใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ผลงาน ฯลฯ การเขียนบล็อกยังเปรียบเสมือนสถานที่ / แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ ที่กว้างใหญ่ไพศาล เพราะทุกคนสามารถเข้ามาเขียนและอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา โดยแค่อาศัยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเท่านั้น

21 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google