งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติสหกิจศึกษา นำเสนอโดย นางสาวจิตร์ลัดดา พุ่มคำ นางสาวสุนิสา สรรพศรี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติสหกิจศึกษา นำเสนอโดย นางสาวจิตร์ลัดดา พุ่มคำ นางสาวสุนิสา สรรพศรี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติสหกิจศึกษา นำเสนอโดย นางสาวจิตร์ลัดดา พุ่มคำ นางสาวสุนิสา สรรพศรี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกแว็บไซต์ (Website) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม – 28 กันยายน พ.ศ ผู้นิเทศงาน คุณจันทิมา เจริญผล

2 หัวข้อการนำเสนอ Wordpress

3 งานที่ได้รับมอบหมาย wordpress ประเภทของ wordpress
ส่วนประกอบในหน้า Dash board ตัวอย่าง website หน้าต่างเพิ่มข้อมูล

4 งานที่ได้รับมอบหมาย

5 งานที่ได้รับมอบหมาย Wordpress :

6 งานที่ได้รับมอบหมาย 1.wordpress.com 2.wordpress.org

7 งานที่ได้รับมอบหมาย ความสามารถของ wordpress
ใช้ในการจัดการเนื้อหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ website ใน ลักษณะ blog การเขียนเรื่องราวไดอารี่ และยังสามารถ แก้ไข/เปลี่ยน หน้าตาของ website โดยสามารถเปลี่ยนธีม มีการเพิ่ม ลูกเล่น โดยติดตั้งโปรแกรมเสริมที่เรียกว่า plugin

8 ส่วนประกอบในหน้า Dash board

9 ตัวอย่าง website เข้าไปที่ จะได้ดังภาพ

10 หน้าต่างเพิ่มข้อมูล

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติสหกิจศึกษา นำเสนอโดย นางสาวจิตร์ลัดดา พุ่มคำ นางสาวสุนิสา สรรพศรี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google