งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อายุเฉลี่ยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนอาชีวศึกษาชั้น ปวช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อายุเฉลี่ยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนอาชีวศึกษาชั้น ปวช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อายุเฉลี่ยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนอาชีวศึกษาชั้น ปวช
อายุเฉลี่ยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนอาชีวศึกษาชั้น ปวช. ปีที่ 2 ปี ปี พ.ศ. สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2551

2 ร้อยละของการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษา ชั้นปีที่ 2
ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับแฟนหรือคนรัก ร้อยละ ปี พ.ศ. สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2550

3 ร้อยละการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น อายุ 15-24 ปี
ปี พ.ศ. สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

4 อัตราแม่ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี คลอดบุตร พ.ศ. 2542 - 2549
อัตราแม่ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี คลอดบุตร พ.ศ ร้อยละ ปี พ.ศ. ที่มา : สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 2550


ดาวน์โหลด ppt อายุเฉลี่ยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนอาชีวศึกษาชั้น ปวช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google