งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก้าวจากวันวาน...สู่วันนี้...และก้าวไปวันข้างหน้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก้าวจากวันวาน...สู่วันนี้...และก้าวไปวันข้างหน้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ก้าวจากวันวาน...สู่วันนี้...และก้าวไปวันข้างหน้า
เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาทิศทางการลดปัญหาอุบัติเหตุอันเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “เมาไม่ขับ” ก้าวจากวันวาน...สู่วันนี้...และก้าวไปวันข้างหน้า จัดการประชุมโดย คณะทำงานวิจัยและประเมินผลโครงการรณรงค์เกี่ยวกับการขับขี่ยวดยานพาหนะภายหลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เมาไม่ขับ) ร่วมกับ สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิเมาไม่ขับ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 23-24 เมษายน 2549

2 ที่มา: วิทยานิพนธ์เรื่องการสื่อสารและเครือข่ายการรณรงค์ “เมาไม่ขับ”
เมาไม่ขับในวันวาน ที่มา: วิทยานิพนธ์เรื่องการสื่อสารและเครือข่ายการรณรงค์ “เมาไม่ขับ” หริสุดา ปัณฑวนันท์ 2544

3 เป้าหมาย ลดคนเมาบนท้องถนน
แสวงหาพันธมิตรร่วม ดำเนินกิจกรรม ก่อตั้ง “เมาไม่ขับ” ภายในกลุ่ม พันธมิตร สาธารณชน สัมมนา สร้าง สัญลักษณ์ ร่วม รุก รับ ติดต่อ ผ่าน ผู้บริหาร สนับสนุน ข้อมูล ประชุม จัดกิจกรรมรณรงค์ เจรจาความ ร่วมมือ ผลิตสื่อสนับสนุน สนับสนุน สื่อ ติดต่อ ผ่านคน คุ้นเคย สนับสนุนข้อมูลให้สื่อมวลชน พัฒนาศักยภาพ ให้กับกลุ่มใหม่ๆ สนับสนุนการผลักดันกฎหมาย สนับสนุนการตั้งด่านตรวจ คำนึงประโยชน์ร่วม เปิดกว้างไม่จำกัดสมาชิก คิดร่วม ความร่วมมือ การเข้าถึง และการบังคับใช้กฎหมาย

4 เป้าหมายของเมาไม่ขับในวันนี้ และวันหน้าคืออะไร
คำถาม เป้าหมายของเมาไม่ขับในวันนี้ และวันหน้าคืออะไร Note:………………………………………………………… ……………………………………………………………….

5 กรังดิ์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) เอ.พี. ฮอนด้า มูลนิธิ สาธารณสุข แห่งชาติ สถาบันการแพทย์ ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคม ประกัน วินาศภัย สำนักงาน คณะกรรมการ จัดระบบการ จราจรทางบก (สจร.) เชลล์ ประเทศไทย ธุรกิจด้าน รถยนต์/น้ำมัน สมาคม ประกัน ชีวิตไทย วิริยะ ประกันภัย สุขภาพ/การ บำบัดรักษา ธุรกิจด้าน ประกัน พันธมิตร “เมาไม่ขับ” ยุคแรก กรมการ ขนส่ง ทางบก กระทรวง คมนาคม การคมนาคม Riche Monde ธุรกิจด้าน เครื่องดื่ม/ แอลกอฮอล์ การบังคับ ใช้กฎหมาย บุญรอด เทรดดิ้ง สื่อมวลชน อายิโนะ โมะโต๊ะ (กาแฟเบอร์ดี้) การ รถไฟ แห่ง ประเทศไทย การทาง พิเศษ แห่ง ประเทศไทย สวพ.91 กระทรวง ยุติธรรม กองบังคับการ ตำรวจจราจร (บกจร.) ร่วมด้วย ช่วยกัน จส.100

6 พันธมิตรเมาไม่ขับในวันนี้...และวันหน้า (ควร) เป็นใคร
คำถาม พันธมิตรเมาไม่ขับในวันนี้...และวันหน้า (ควร) เป็นใคร Note:………………………………………………………… ……………………………………………………………….

7 บทบาทหน้าที่ขององค์กรภาคีพันธมิตร
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ กลุ่มธุรกิจเอกชน กลุ่มองค์กรภาค ประชาชน กลุ่มสื่อมวลชน สนับสนุนข้อมูล สถิติ ผลการวิจัย สนับสนุนช่องทาง การเผยแพร่ผ่าน สื่อของตน สนับสนุนนโยบาย และการกำกับดูแลงาน สนับสนุนเครื่องดื่ม สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ สนับสนุนงบประมาณ และการจัดกิจกรรม สนับสนุนกิจกรรมฝึกอบรม สนับสนุนการ สอดแทรก ประเด็นตาม สถานการณ์ สนับสนุนการประชา สัมพันธ์โครงการ สนับสนุนช่องทาง/สื่อประชาสัมพันธ์ สนับสนุนงบประมาณ

8 องค์กรภาคีพันธมิตรใด...ควรเล่นบทบาทใด ในการสนับสนุนในงานบรรลุเป้าหมาย
คำถาม องค์กรภาคีพันธมิตรใด...ควรเล่นบทบาทใด ในการสนับสนุนในงานบรรลุเป้าหมาย Note:………………………………………………………… ……………………………………………………………….

9 กระบวนการสื่อ “สาร” – “เมาไม่ขับ”
กลุ่มพนักงาน องค์กร กลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์ ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ ประชาชนทั่วไป สร้างกระแสให้ประชาชนรังเกียจ คนเมา เลือกจังหวัดนำร่อง วัยรุ่น ปี พนักงานบริษัท ผู้ขับขี่ยานพาหนะรับจ้าง แลกเปลี่ยน ข้อมูลใน ที่ประชุม ตั้งด่านตรวจจับ นำเสนอผ่านเหยื่อเมาแล้วขับ ผลิต/เผยแพร่สื่อเตือน ล่วงหน้า ระดมความร่วมมือกับ สื่อในช่วงเทศกาล นำเสนอข้อมูล ผ่านสื่อ ในองค์กร ใช้โบว์สีฟ้าเป็นสัญลักษณ์ “เมาไม่ขับ” ประสานพันธมิตรใน การจัดกิจกรรม/นิทรรศการ ในสถานบันเทิง/หมอชิต จัดงานแถลงข่าว ใช้สื่อทุกช่องทาง ใช้ดารา/นักแสดง จัดนิทรรศการในสถานที่ต่างๆ ตั้งด่านตรวจจับ จัดกิจกรรมในโรงเรียน

10 หากต้องการบรรลุเป้าหมาย
คำถาม หากต้องการบรรลุเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายหลักวันนี้และวันหน้า (ควร) เป็นใคร/กลุ่มใด อะไรเป็นกิจกรรมหลักๆ ที่ควรดำเนินการให้ลุล่วง Note:………………………………………………………… ……………………………………………………………….

11 เมาไม่ขับในวันนี้ ที่มา: การเข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิเมาไม่ขับ : การติดตามสื่อรณรงค์เมาไม่ขับ : การติดตามการแพร่หลายของชื่อต่างๆ ที่สืบเนื่องจาก “เมาไม่ขับ” : การวิเคราะห์ข้อมูลสรุปข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ : การสำรวจข้อมูลจากประชาชนทั่วไป


ดาวน์โหลด ppt ก้าวจากวันวาน...สู่วันนี้...และก้าวไปวันข้างหน้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google