งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าจอตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าจอตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ในการทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

2 หน้าจอตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

3 หากต้องการทำธุรกรรมทางการเงินกับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข สกลนคร ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ให้ท่านสอดบัตร และทำตามขั้นตอนหน้าจอดังนี้

4 1.กดรหัสบัตร ATM

5 2. เลือกบริการการอื่นๆเพื่อเข้าสู่บริการสหกรณ์

6 3.เลือกบริการอื่นๆอีกครั้ง

7 4.เลือกบริการสหกรณ์ออมทรัพย์

8 5.หน้าจอจะปรากฏรายการต่างๆให้สมาชิกเลือกที่ต้องการ

9 กรณีสอบถามเงินฝาก / เงินกู้

10 1.สมาชิกเลือกบริการสอบถามยอดเงินฝาก / สอบถามยอดเงินกู้

11 2.หน้าจอจะแสดงเงินคงเหลือตามบัญชี/ เงินคงเหลือที่ถอนได้

12 กรณีรับเงินฝากและรับเงินกู้สามัญ

13 1. สมาชิกเลือกบริการรับ “ฝากเงิน”
1. สมาชิกเลือกบริการรับ “ฝากเงิน”

14 2.ระบุจำนวนเงินที่ท่านต้องการรับและกดถูกต้อง เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของท่านที่ธนาคารกรุงไทยทันที

15 3.รายการเสร็จสมบูรณ์

16 4.สมาชิกสามารถเบิกถอนเงินสดจากบัญชีได้ตามปกติ

17 5.รายการเสร็จสมบูรณ์


ดาวน์โหลด ppt หน้าจอตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google