งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำรวจข้อมูลโรงงาน เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลโรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำรวจข้อมูลโรงงาน เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลโรงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำรวจข้อมูลโรงงาน เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลโรงงาน
พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ทำการ Login เข้าระบบ โดยกดที่ “Login”

2 1. เพิ่มข้อมูลโรงงานที่ทำการสำรวจ

3 1. เพิ่มข้อมูลโรงงานที่ทำการสำรวจ
ป้อนเลขทะเบียนโรงงาน และวันที่ที่ทำการสำรวจ ซึ่งระบบจะขึ้นวันที่ปัจจุบันให้แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จากนั้นกดปุ่ม “ เพิ่ม / แก้ไขข้อมูล”

4 ปุ่มเชื่อมโยงไปยังฟอร์มข้อมูลน้ำและข้อมูลกากอุตสาหกรรม
ระบบจะแสดงข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในระบบให้ ซึ่งสามารถพิมพ์แก้ไข ข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อแก้ไขข้อมูลต่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล”

5 วิธีการเพิ่มรายการวัตถุดิบและ ผลิตภัณฑ์ ให้กดตรงคำว่า “เพิ่มรายการ”
วิธีการเพิ่มรายการวัตถุดิบและ ผลิตภัณฑ์ ให้กดตรงคำว่า “เพิ่มรายการ” จะปรากฎหน้าต่างเพื่อให้ป้อนรายการวัตถุดิบหลักจากนั้นกดปุ่ม “ เพิ่มข้อมูล”

6 การแก้ไข / ลบรายการวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่บันทึกไปแล้ว
การแก้ไข / ลบรายการวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ ที่บันทึกไปแล้ว เมื่อรายการปรากฎอยู่ในหน้าหลักให้กดที่หมายเลขลำดับของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทำการ แก้ไข จากนั้นจะปรากฎหน้าต่างใหม่พร้อมรายละเอียดข้อมูล สามารถพิมพ์แก้ไขได้ จากนั้นกดปุ่ม “ แก้ไขข้อมูล” หรือถ้าต้องการลบข้อมูลรายการดังกล่าวให้ กดปุ่ม “ลบข้อมูล”

7 การเพิ่มข้อมูลมลพิษทางน้ำ
ให้กดปุ่ม “ข้อมูลมลพิษทางน้ำ” จากนั้นระบบจะแสดงฟอร์ม การสำรวจข้อมูลมลพิษทางน้ำให้อีกหน้าต่างหนึ่ง เมื่อป้อนข้อมูลครบให้กดปุ่ม “เพิ่มข้อมูล” และทำ การปิดหน้าต่างโดยกดปุ่มกากบาทที่มุมบนด้านขวาของหน้าต่าง

8 การเพิ่มข้อมูลกากอุตสาหกรรม
ให้กดปุ่ม “ข้อมูลกากอุตสาหกรรม” จากนั้นระบบจะแสดงฟอร์มกากอุตสหกรรมให้ เมื่อป้อนข้อมูลครบให้กดปุ่ม “เพิ่มข้อมูล” และทำ การปิดหน้าต่างโดยกดปุ่มกากบาทที่มุมบนด้านขวาของหน้าต่าง

9 2. เรียกดูข้อมูลโรงงานที่ท่านได้บันทึกไปแล้ว

10 2. เรียกดูข้อมูลโรงงานที่ท่านได้บันทึกไปแล้ว
ระบบจะแสดงรายการข้อมูลโรงงานที่ผู้ใช้ได้บันทึกไปแล้ว สามารถคลิกที่ปุ่มลำดับเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของแต่ละรายการ ซึ่งสามารถทำการแก้ไขหรือลบข้อมูลได้

11 3. ค้นหาข้อมูลโรงงานที่ทำการสำรวจ

12 3. ค้นหาข้อมูลโรงงานที่ทำการสำรวจ
สามารถกำหนดเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูลโรงงาน จากนั้นกดปุ่ม “แสดงผลการค้นหา”

13 3. ค้นหาข้อมูลโรงงานที่ทำการสำรวจ
ระบบจะทำการค้นหาตามเงื่อนไขที่กำหนด ถ้าพบข้อมูลจะแสดงรายการข้อมูล สามารถกดตรงเลขทะเบียนโรงงานเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

14 3. ค้นหาข้อมูลโรงงานที่ทำการสำรวจ


ดาวน์โหลด ppt สำรวจข้อมูลโรงงาน เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลโรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google