งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติงานในระบบ e-pension สำหรับส่วนราชการผู้ขอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติงานในระบบ e-pension สำหรับส่วนราชการผู้ขอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติงานในระบบ e-pension สำหรับส่วนราชการผู้ขอ

2 ส่วนราชการผู้ขอ  ปรับปรุงทะเบียนประวัติ  ลงทะเบียนแบบขอรับ
 บันทึกแบบขอรับ บันทึกส่งข้อมูลแบบขอรับ พิมพ์รายงาน

3 ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติ

4 บันทึกปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติ นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ

5 บันทึกปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติ

6 บันทึกปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติ

7 บันทึกปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติ

8 บันทึกปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติ
01/10/2552

9 บันทึกปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติ

10 บันทึกปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติ

11 บันทึกปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติ

12 ลงทะเบียนรับ

13 การ LOG IN เข้าสู่ระบบ ผู้ปฏิบัติงาน

14 เมนูหลัก

15 1. ลงทะเบียนรับ [ เมนู บันทึกข้อมูล -> ลงทะเบียนรับ ]. 1
1. ลงทะเบียนรับ [ เมนู บันทึกข้อมูล -> ลงทะเบียนรับ ] กดปุ่ม “เพิ่มข้อมูล”

16 1. ลงทะเบียนรับ (ต่อ) 1.2 กรอกเลขประจำตัวประชาชน และกดปุ่ม “ค้นหา”
1. ลงทะเบียนรับ (ต่อ) 1.2 กรอกเลขประจำตัวประชาชน และกดปุ่ม “ค้นหา”

17 1. ลงทะเบียนรับ (ต่อ) 1.3 กรอกข้อมูลให้ครบ และกดปุ่ม “บันทึก”
1. ลงทะเบียนรับ (ต่อ) กรอกข้อมูลให้ครบ และกดปุ่ม “บันทึก”

18 1. ลงทะเบียนรับ (ต่อ) 1.4 บันทึกรายการเรียบร้อย
1. ลงทะเบียนรับ (ต่อ) บันทึกรายการเรียบร้อย

19 1. ลงทะเบียนรับ (ต่อ) 1.5 พิมพ์ SLIP ลงทะเบียน

20 บันทึกแบบขอรับ

21 หมวดข้อมูล ประวัติ

22 บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ/ประวัติ
2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ 2.1 หมวดข้อมูลประวัติ บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ/ประวัติ

23 หมวดข้อมูล แบบขอรับ

24 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) 2.2 หมวดข้อมูลแบบขอรับ
2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) 2.2 หมวดข้อมูลแบบขอรับ

25 หมวดข้อมูล บัญชีธนาคาร

26 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) 2.3 หมวดข้อมูลบัญชีธนาคาร
2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) หมวดข้อมูลบัญชีธนาคาร

27 หมวดข้อมูล อัตราเงินเดือน

28 อัตราเงินเดือน กรณีเป็น กบข.
หมวดข้อมูล อัตราเงินเดือน กรณีเป็น กบข.

29 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ). 2
2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) หมวดข้อมูลเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน

30 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ). 2
2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) หมวดข้อมูลเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน (ต่อ)

31 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ). 2
2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) หมวดข้อมูลเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน (ต่อ)

32 อัตราเงินเดือน กรณีไม่เป็น กบข.
หมวดข้อมูล อัตราเงินเดือน กรณีไม่เป็น กบข.

33 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) กรณีไม่เป็น กบข.
2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) กรณีไม่เป็น กบข.

34 หมวดข้อมูล เวลาราชการ

35 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) 2.5 หมวดข้อมูลเวลาราชการ
2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) หมวดข้อมูลเวลาราชการ

36 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) 2.6 หมวดข้อมูลเวลาราชการ (ต่อ)
2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) หมวดข้อมูลเวลาราชการ (ต่อ)

37 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) 2.6 หมวดข้อมูลเวลาราชการ (ต่อ)
2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) หมวดข้อมูลเวลาราชการ (ต่อ)

38 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) 2.6 หมวดข้อมูลเวลาราชการ (ต่อ)
2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) หมวดข้อมูลเวลาราชการ (ต่อ)

39 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) 2.6 หมวดข้อมูลเวลาราชการ (ต่อ)
2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) หมวดข้อมูลเวลาราชการ (ต่อ)

40 หมวดข้อมูล ค่าลดหย่อน

41 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) 2.7 หมวดข้อมูลค่าลดหย่อน
2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) หมวดข้อมูลค่าลดหย่อน

42 หมวดข้อมูล หมายเหตุใบแนบ

43 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) 2.8 หมายเหตุใบแนบ
2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) หมายเหตุใบแนบ

44 หมวดข้อมูล เอกสารแนบ

45 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) 2.9 หมวดข้อมูลเอกสารแนบ (ต่อ)
2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) หมวดข้อมูลเอกสารแนบ (ต่อ)

46 หมวดข้อมูล คำนวณเงิน

47 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) 2.10 หมวดข้อมูลคำนวณเงิน
2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) หมวดข้อมูลคำนวณเงิน

48 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) - กลับมาที่ หมวดข้อมูลประวัติ
2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) - กลับมาที่ หมวดข้อมูลประวัติ

49 พิมพ์รายงาน รายละเอียดแบบขอรับ

50 พิมพ์รายงาน รายละเอียดแบบขอรับ

51 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) - พิมพ์รายละเอียดแบบขอรับ
2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ (ต่อ) - พิมพ์รายละเอียดแบบขอรับ

52 บันทึกส่งข้อมูล

53 3. บันทึกส่งข้อมูลแบบขอรับ การ LOG IN เข้าสู่ระบบ
หัวหน้างาน

54 เมนูหลัก

55 3. บันทึกส่งข้อมูล [เมนู บันทึกข้อมูล -> บันทึกส่งข้อมูล]
3. บันทึกส่งข้อมูล [เมนู บันทึกข้อมูล -> บันทึกส่งข้อมูล]

56 พิมพ์ รายละเอียดการตีกลับ

57 เมนูหลัก

58 ตรวจสอบการตีกลับแบบขอรับ [เมนู บันทึกข้อมูล -> บันทึกการตีกลับแบบขอรับ]

59 ตรวจสอบการตีกลับแบบขอรับ (ต่อ)

60 รายงาน แบบสรุปคำขอ

61 เมนูหลัก

62 5. รายงานสรุปแบบคำขอ [เมนู รายงาน -> รายงานสรุปแบบคำขอ]

63 5. รายงานสรุปแบบคำขอ (ต่อ)

64 ตรวจสอบ การสั่งจ่าย

65 เมนูหลัก

66 ตรวจสอบการสั่งจ่าย [เมนู สอบถาม -> ตรวจสอบการสั่งจ่าย]
ตรวจสอบการสั่งจ่าย [เมนู สอบถาม -> ตรวจสอบการสั่งจ่าย]

67 ตรวจสอบการสั่งจ่าย (ต่อ)

68 รายงานการสั่งจ่าย [เมนู รายงาน -> รายงานการสั่งจ่าย]
รายงานการสั่งจ่าย [เมนู รายงาน -> รายงานการสั่งจ่าย]

69 รายงานการสั่งจ่าย (ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติงานในระบบ e-pension สำหรับส่วนราชการผู้ขอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google