งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการลงทะเบียน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการลงทะเบียน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการลงทะเบียน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 ลงทะเบียนผ่าน หน้า WEB รูปแบบที่ 2 ลงทะเบียนด้วย File Excel และส่งผ่านหน้า WEB

2 รูปแบบที่ 1 ลงทะเบียน Online

3 รูปแบบที่ 1 ลงทะเบียน Online
1.เลือกทะเบียนผู้ประกันตน 2.เลือกจัดการทะเบียน

4 เลือกงวดที่ต้องการได้แล้วให้ “กดตกลง”
3.เลือกงวดการขึ้นทะเบียนที่ต้องการ ตัวอย่าง 3.1 สิงหาคม : คนต่างด้าวทั่วไป ค่าประกัน 2800 บาท 1 ปี 3.2 สิงหาคม : เด็กต่างด้าวอายุ 0-7ปีบริบูรณ์ ค่าประกัน 365 บาท 1ปี 3.3 สิงหาคม : รอเข้าประกันสังคม 1150 บาท 3 เดือน

5 การใส่ข้อมูลทะเบียน แยกได้อีก2ส่วนย่อย
1.ส่วนของการใส่ภาพ 2.ส่วนของข้อมูลบุคคล

6 ส่วนการใส่รูปภาพ หน้าจอจะแสดงผลดังภาพ แสดงว่ากล้อง WEB CAM พร้อมใช้งาน ให้กดที่ปุ่ม “Allow”

7 การใส่รูปภาพ มี2วิธี 2.กดปุ่มแนบภาพ 1.กดปุ่มถ่ายภาพ

8 2.ส่วนของข้อมูลทะเบียน
กด “เพิ่มรายการ”

9 รูปแบบที่ 2 ลงทะเบียนด้วย File Excel และส่งผ่านหน้า WEB

10 รูปแบบที่ 2 ลงทะเบียนด้วย File Excel และส่งผ่านหน้า WEB
กดเปิด “ตกลง” กดโหลดข้อ4 ตัวอย่าง File Excel ข้อมูลทะเบียน

11

12 ขั้นตอนการส่ง File ทะเบียน เข้าระบบ
1.เลือกทะเบียนผู้ประกันตน 2.เลือกส่ง File ทะเบียน 3.เลือกงวดที่ต้องการ 4.เรียกดู 5.ส่งข้อมูล

13 การพิมพ์บัตรผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าวจากหน้า WEB

14 ขั้นตอนมีดังต่อไปนี้
3.เลือกงวดที่ต้องการ 1.เลือกทะเบียนผู้ประกันตน 4.กด “ตกลง” 2.จัดการทะเบียน

15 7.เลือก เปิดด้วย Acrobat Reader
5.ค้นหาจากเลข 13 หลัก หรือ ID แสดงอยู่บนหน้าจอ 6.กดรูป ปริ้นเตอร์ 7.เลือก เปิดด้วย Acrobat Reader 8.กด ตกลง

16 10. สั่งพิมพ์ A5 9.ภาพบัตรจะปรากฏขึ้น ด้วยโปรแกม Acrobat Reader
11.ขนาดบัตรเท่าขนาด บัตรประชาชน

17 ขอเลขอ้างอิงเพื่อส่งเงินเข้ากองทุน

18 ขั้นตอนมีดังต่อไปนี้
1.เลือกทะเบียนผู้ประกันตน 3.เลือกงวดที่ต้องการ 2.เลือก ขอเลขอ้างอิงเพื่อส่งเงินเข้ากองทุน 4.กดตกลง

19 ผลจากการขอเลขอ้างอิง
5.เลือกรูปเครื่องพิมพ์ 6.สรุปการจ่ายเงินเข้ากองทุน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโอนเงินเข้ากองทุน

20 เมื่อโอนเงินเข้ากองทุน ต้องรายงาน ให้ส่วนกลางเปลี่ยนสถานะการรับเงิน ผ่าน WEB กองทุน ตามขั้นตอนมีดังต่อไปนี้ 1.เลือก ทะเบียนผู้ประกันตน 2.ส่งหลักฐานการโอนเงิน

21 1.วันที่โอนเงิน 3.เลขที่เช็ค 2.เลขที่สาขา 4.จำนวนเงิน 5.ข้อมูลติดต่อกลับ

22 7.เลือกภาพ 6.กด เรียกดู 8.ส่งภาพ 9.ใส่เลขอ้างอิง 1 ช่อง ต่อ 1 เลขอ้างอิง

23 การส่งข้อมูลเบิกเคลม

24 เตรียมข้อมูล IPDData 1.เลือก แบบIPD 2.ตัวอย่าง File IPDData

25 จุดที่เน้นเป็นพิเศษ ในการส่งข้อมูลการเคลม (IPD Data)
วันที่ และ เวลา วันเกิด คศ น้ำหนัก เด็ก สำคัญมาก รหัสโรคหลัก Drg V5 ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ข้อมูลเปรียบเทียบในการเบิกเคลม

26 ขั้นตอนการส่งข้อมูลIPDDataเข้าระบบ
1.เลือก “ข้อมูลการรักษา” 2.ส่ง File การรักษา 3.เลือกงวดที่ต้องการเบิกเคลม 4.กด เรียกดู

27 5.เลือก File ที่ต้องการส่ง
6.กด open 7.กด “ตกลง”

28 ผลการส่งข้อมูลเข้าระบบการเคลม

29 การเตรียม IPD Claim 1.เลือก แบบClaim IPD 2.กดตกลง 3.ตัวอย่าง File Claim

30

31 ขั้นตอนการส่ง IPD Claim
1.เลือกข้อมูลการรักษา 2.เลือก ส่ง Claim IPD 3.เลือกงวดที่ต้องการ 4.กดเรียกดู

32 4.เลือก File 5. กด Open 6.กด ตกลง

33 แจ้งผลการส่งข้อมูลเคลมเข้าระบบ

34 การเบิกเคลมกรณีเด็กแรกเกิด

35

36

37

38 การนับเวลาประกัน

39 วิธีการตรวจสอบว่าเลขอ้างอิงใดมีปัญหาในการส่งเงินเข้ากองทุน
2.กด ตรวจสอบได้ที่นี่ 1.หาข้อความ “เลขอ้างอิงที่มีปัญหา” 3.กด ตกลง 4.แสดงผลเป็นข้อมูล Excel

40


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการลงทะเบียน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google