งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการตรวจสอบ 1. สมุดรายวันเอกสาร แสดงเอกสารที่ผ่านรายการแล้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการตรวจสอบ 1. สมุดรายวันเอกสาร แสดงเอกสารที่ผ่านรายการแล้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลการตรวจสอบ 1. สมุดรายวันเอกสาร แสดงเอกสารที่ผ่านรายการแล้ว
* พบรายการซ้ำ/ไม่ถูกต้องแจ้งส่วนกลางกลับรายการ * รายการไม่ครบถ้วน บันทึกรายการให้ครบ 2. สมุดรายวันทั่วไปสำหรับเอกสารที่พักไว้ * พบรายการซ้ำ/ไม่ถูกต้องแจ้งบก./คลังลบเอกสาร * พบรายการถูกต้องแจ้งบก./คลังจังหวัดผ่านรายการ * รายการไม่ครบ บันทึกรายการให้ครบและแจ้ง บก./ คลังจังหวัด ผ่านรายการ

3 เอกสารประกอบการตรวจสอบ
เอกสารการนำข้อมูลเข้าระบบ 1.ระบบเบิกจ่ายเงิน ขบ 01,02,03,04,05,06 หรือ ZINF_R09 2. ระบบรับและนำส่งเงิน นส 01,02,03 หรือ ZRP_RA , RC, RB, RD, R1- R7 3. ระบบบัญชีแยกประเภท บช 01,03,04 หรือ ZGL_JV, JR, JE, RE, JM……

4 รายงานจากระบบ 1.สมุดรายวันเอกสาร ZGL_RPT001
3.งบทดลอง Y-DEV / G03C 4.รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT012 / G16C 5.รายงานติดตามสถานะใช้จ่ายงบประมาณ ZFMA06 / F09C

5 วิธีการตรวจสอบ 1.ตรวจสอบสมุดรายวันเอกสารและสมุดรายวันทั่วไป
สำหรับเอกสารพัก กับ เอกสารการนำข้อมูลเข้าระบบ 2. ตรวจสอบการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท 3. ตรวจสอบการผ่านรายการไปงบทดลอง 4. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกับใบขอเบิกเงินนอกงปม. ใบนำส่งเงิน การโอนขายบิล 5. ตรวจสอบรายงานสถานะเงินงปม. กับ ใบสั่งซื้อจ้าง ใบขอเบิกเงินงปม. ใบนำส่งเงิน


ดาวน์โหลด ppt ผลการตรวจสอบ 1. สมุดรายวันเอกสาร แสดงเอกสารที่ผ่านรายการแล้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google