งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดต้นทุนต้ำ (Below-the-Line Marketing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดต้นทุนต้ำ (Below-the-Line Marketing)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดต้นทุนต้ำ (Below-the-Line Marketing)
วิทยากร รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ วิทยากร / ผู้บรรยายในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สอบถามและสำรองที่ หลักสูตร 1 วัน เวลา น. ในสภาวะที่เศรษฐกิจไม่สดใส พลังงานมีราคาแพง กำลังซื้อของผู้บริโภคถดถอยแต่การแข่งขัน ทางการตลาดไม่ลดความรุนแรง ในทางตรงกันข้ามกับทวีความเข้มข้นเพื่อช่วงชิง และรักษาส่วนแบ่งตลาด นักการตลาดจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ และวิธีการใช้เครื่องมือทางการตลาดที่ส่งผลโดยตรงต่อ ยอดขายการโฆษณา เพื่อสร้างความรับรู้และภาพลักษณ์ของแบรนด์คงมีความสำคัญน้อยกว่าการ ใช้กลยุทธ์การตลาดที่ ถึงตัวลูกค้าเป้าหมายโดยตรง “Below - the - Line marketing" ที่ช่วยสร้าง ยอดขายเสริมภาพลักษณ์ สร้างความสัมพันธ์แบบใกล้ชิด และที่สำคัญคือวัดผลของกิจกรรมทาง การตลาดที่ทำได้ชัดเจน หัวข้อการอบรม ความสำคัญของการสื่อสารแบบประหยัด (Below - the - Line Marketing) เปรียบเทียบ Above - the - Line Marketing และ Below - the - Line Marketing จุดติดต่อ (Contact Points) สำคัญของ Below - the - Line Marketing ขั้นตอนการออกแบบโปรแกรมการสื่อสารการตลาด Below - the - Line Marketing วัตถุประสงค์ของการออกแบบโปรแกรม การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event Marketing) กิจกรรมการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค (Consumer Promotion) การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ร้านค้า (Trade Promotion) การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่พนักงานขาย (Salesforce Promotion) การสนับสนุนการจัดกิจกรรม (Sponsorship) การสื่อสาร ณ จุดขาย (Point of Purchase Display) การขายพร้อมให้คำปรึกษา (Consultative Selling) การประเมินผลโปรแกรมการสื่อสารการตลาด รูปแบบการฝึกอบรม Work shop / Case study Q&A Promotion สมัคร 4 จ่าย 3 ท่านเท่านั้น คุณอรัญญา (ตุ้ม) Tel: ,

2 หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดต้นทุนต่ำ การติดต่อ/ส่งเอกสารหัก ภาษี ณ ที่จ่าย
อัตราค่าลงทะเบียน ราคาท่านละ 4,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,280 บาท Early Bird สมัครและชำระค่าอบรมก่อน ท่านละ 3,600 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%) เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 % แบบฟอร์มลงทะเบียน หรือ fax ext. 9330 ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ที่อยู่บริษัท ชื่อผู้ประสานงาน ………………………………………………………………………… โทรศัพท์ ต่อ โทรสาร……………………………………………………… 1. ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์/มือถือ…………………………………………………… 2. ชื่อ ตำแหน่ง หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดต้นทุนต่ำ พิเศษ การติดต่อ/ส่งเอกสารหัก ภาษี ณ ที่จ่าย หจก. โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น จำกัด ที่อยู่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 Tel Fax ext. 9330 Mobile , ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ การชำระค่าอบรม  เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น โอนเงินเข้าบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่บัญชี (ส่งสำเนาการโอนเงิน มาพร้อมกับใบลงทะเบียน) การแจ้งยกเลิก: ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร และในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินร้อยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากนี้แล้ว บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น การจองมีผลเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วและส่งใบ Pay-in เพื่อเป็นหลักฐานในการสำรองที่นั่ง


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดต้นทุนต้ำ (Below-the-Line Marketing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google