งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รักษ์น้ำ • ตามบันทึกที่ น. ๒ กพ ( บค ) ๑๕๓๑ ลว ๑๙ เม. ย ๕๕ขอให้ กฟน. ๒ พิจารณา อนุมัติงบประมาณโครงการสร้างฝาย โครงการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครักษ์น้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รักษ์น้ำ • ตามบันทึกที่ น. ๒ กพ ( บค ) ๑๕๓๑ ลว ๑๙ เม. ย ๕๕ขอให้ กฟน. ๒ พิจารณา อนุมัติงบประมาณโครงการสร้างฝาย โครงการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครักษ์น้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 โครงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รักษ์น้ำ • ตามบันทึกที่ น. ๒ กพ ( บค ) ๑๕๓๑ ลว ๑๙ เม. ย ๕๕ขอให้ กฟน. ๒ พิจารณา อนุมัติงบประมาณโครงการสร้างฝาย โครงการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครักษ์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ บริเวณ บ้านแก่งเกาะ ใหญ่ ม. ๒๑ ต. ปางมะค่า อ. ขาณุฯ จ. กำแพงเพชร ซึ่ง กฟน. ๒ จัดสรร งบประมาณให้ จำนวน ๗๑, ๓๐๐ บาท

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 7/3/2014copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 20

21 7/3/2014copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 21

22 7/3/2014copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 22

23 7/3/2014copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 23

24 7/3/2014copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 24

25 7/3/2014copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 25

26 7/3/2014copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 26

27 • สวัสดี 7/3/2014copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 27


ดาวน์โหลด ppt โครงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รักษ์น้ำ • ตามบันทึกที่ น. ๒ กพ ( บค ) ๑๕๓๑ ลว ๑๙ เม. ย ๕๕ขอให้ กฟน. ๒ พิจารณา อนุมัติงบประมาณโครงการสร้างฝาย โครงการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครักษ์น้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google