งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DTAC Dual Listing การนำหุ้น DTAC จากสิงคโปร์มาขายที่ไทย มี 2 วิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DTAC Dual Listing การนำหุ้น DTAC จากสิงคโปร์มาขายที่ไทย มี 2 วิธี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DTAC Dual Listing การนำหุ้น DTAC จากสิงคโปร์มาขายที่ไทย มี 2 วิธี
1. กรณีขอถอนโดยรับใบหุ้น      ผู้ถือหุ้นที่สิงคโปร์ ต้องถอนใบหุ้นจากศูนย์รับฝากสิงคโปร์ แล้วนำใบหุ้นนั้นมาฝากเข้าบัญชีโบรกเกอร์ที่ไทย ซึ่งใช้เวลาประมาณ วันทำการ 2. กรณีถอนเข้าระบบไร้ใบเพื่อโอนเข้าบัญชีโบรกเกอร์ที่ไทย      ผู้ถือหุ้นที่สิงคโปร์ต้องถอนหุ้นจากศูนย์รับฝากสิงคโปร์ พร้อมติดต่อนายทะเบียนที่สิงคโปร์ เพื่อแจ้ง 1)บัญชีเลขที่สมาชิกของตนที่โบรกเกอร์ไทย 2) เลขที่บัญชีโบรกเกอร์ที่ไทยที่ต้องการโอนหุ้นเข้า  จากนั้นนายทะเบียนที่สิงคโปร์จะติดต่อ TSD ให้นำหุ้นเข้าบัญชีโบรกเกอร์ที่ไทย ซึ่งใช้เวลาประมาณ 8-10 วันทำการ

2 วิธีที่ 1 การถอนหุ้นที่สิงคโปร์มาขายที่ไทย: กรณีขอรับเป็นใบหุ้น
SINGAPORE THAILAND นายทะเบียน LIM ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET โอนหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่ถอน 2 7 ขายหุ้น ออกใบหุ้นใหม่ส่งให้ผู้ถือหุ้น ศูนย์รับฝากสิงคโปร์ CDP 3 TSD 1 นำหุ้นเข้าฝากที่ TSD ถอนหุ้นจาก CDP 5 แจ้งผลการฝากหุ้น 6 4 ฝากใบหุ้นเข้าโบรกเกอร์ที่ไทย นักลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ระยะเวลาดำเนินการประมาณ วันทำการ

3 วิธีที่ 2 การถอนหุ้นที่สิงคโปร์มาขายที่ไทย: กรณีใช้ระบบไร้ใบหุ้น
SINGAPORE THAILAND นายทะเบียน LIM ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET 4 แจ้งเครดิตหุ้นเข้า TSD 3 โอนหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่ถอน 6 ขายหุ้น ศูนย์รับฝากสิงคโปร์ CDP TSD ถอนหุ้นจาก CDP แจ้งขอฝากหุ้นเข้าโบรกเกอร์ที่ไทย 2 1 5 แจ้งผลการเครดิตหุ้น นักลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 8-10 วันทำการ

4 การนำหุ้นจากไทยไปขายสิงคโปร์
จะมีวิธีเดียวคือรับเป็นใบหุ้นเท่านั้น เนื่องจากศูนย์รับฝากสิงคโปร์ใช้ระบบใบหุ้น ผู้ถือหุ้นในไทยจะต้องถอนใบหุ้นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) แล้วนำใบหุ้นนั้นไปฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากสิงคโปร์ เพื่อทำการขายในตลาดหุ้นสิงคโปร์ต่อไป ซึ่งใช้เวลาประมาณ 14 วันทำการ 

5 การถอนหุ้นที่ไทยไปขายที่สิงคโปร์
THAILAND SINGAPORE TSD ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ SGX แจ้งโอนหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่ถอน 2 7 ขายหุ้น ออกใบหุ้นใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านโบรกเกอร์ บริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) 3 นายทะเบียน LIM ถอนหุ้นจากTSD โอนหุ้นเข้า CDP ออกใบหุ้นส่งให้ CDP 1 5 6 4 ฝากใบหุ้นเข้า CDP ที่สิงคโปร์ ศูนย์รับฝากสิงคโปร์ CDP นักลงทุน ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 14 วันทำการ


ดาวน์โหลด ppt DTAC Dual Listing การนำหุ้น DTAC จากสิงคโปร์มาขายที่ไทย มี 2 วิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google