งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการโอนย้ายข้อมูลจากระบบ SDC  PTI

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการโอนย้ายข้อมูลจากระบบ SDC  PTI"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการโอนย้ายข้อมูลจากระบบ SDC  PTI
17 January 2007

2 วาระการประชุม แผนงาน การโอนย้ายข้อมูล การโอนย้ายบัญชี
การโอนย้ายข้อมูลรายการ ข้อมูล Assign ID Scripless รายงานเพื่อการตรวจสอบการโอนย้ายข้อมูล

3 แผนงาน PTI Task Target ชี้แจงแผนดำเนินการ และ Spec. ระบบ PTI ต.ค.
Final interface files Spec. ก.พ. ชี้แจงแผนการทดสอบ มิ.ย. Test Script สำหรับสมาชิก Member Training ก.ค. Industry Wide Test (IWT) ก.ค.- ส.ค. Data Migration Preparation ก.ย. Live

4 การโอนย้ายบัญชี บัญชีฝาก (Depository Account) ใช้บัญชีในระบบ CSD
เปิดบัญชีใหม่ ในระบบ PTI (CSD) Mapping บัญชีระบบ SDC กับ PTI เพื่อการโอนย้ายหลักทรัพย์ บัญชีจำนำ (Pledge Account) เปิดให้ 1 : 1 บัญชีอื่นๆ เช่น บัญชีหลักประกัน ,บัญชี SBL ระบบเปิดให้โดยอัตโนมัติ

5 การโอนย้ายรายการ Active Transactions โอนย้ายทั้งหมดจาก SDC  PTI
รายการฝาก/ถอน นายทะเบียนอื่น รายการถอนที่ยังไม่ได้รับใบหุ้น รายการโอน (รอ Room) รายการจำนำ รายการเพื่อการ Clearing & Settlement Inactive Transactions (2 เดือนย้อนหลัง) Stand By ระบบ SDC 2 เดือนเพื่อให้ดูข้อมูล History

6 ข้อมูล Assign ID Scripless
กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลลูกค้า ทาง TSD ดำเนินการ กรณีต้องการแยก ID ตาม Brokerage Account TSD ส่งข้อมูลลูกค้าปัจจุบันให้สมาชิก สมาชิกแยกข้อมูลตาม Brokerage Account และส่งกลับให้ทาง TSD ทำการ Assign ID ใหม่ ทาง TSD update เรื่องเลขที่บัญชีรับเงินปันผลให้

7 โครงสร้าง ID Scripless
ปัจจุบัน 1 Scripless ID ระบุด้วย Parti ID Reference Type Reference number Native PTI 1 Scripless ID ระบุด้วย Parti ID Reference Type Reference number Native Brokerage A/C

8 รายงานเพื่อการตรวจสอบการโอนย้ายข้อมูล
รายงาน Outstanding รายการต่างๆ Netting Position Allocation Deposit/Withdraw/Transfer/Pledge

9 ติดตามความคืบหน้าของโครงการ PTI
Thank you ติดตามความคืบหน้าของโครงการ PTI ที่


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการโอนย้ายข้อมูลจากระบบ SDC  PTI

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google