งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย

2 กรณีร้านค้า

3

4

5

6 ทางเลือกที่ 1

7 ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย
ทางเลือกที่ 2 ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย สาขาถนนศรีจันทร์-ขอนแก่น เลขที่ มีการเคลื่อนไหวไม่เกิน 6 เดือน ลงชื่อ นายสรรค์ชัย อินทร์แปลง วันที่

8

9

10 กรณีบริษัท/หจก.

11

12

13 ทางเลือกที่ 1

14 ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ มีการเคลื่อนไหวไม่เกิน 6 เดือน
ทางเลือกที่ 2 ขอรับรองว่าบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลุมพินี เลขที่ มีการเคลื่อนไหวไม่เกิน 6 เดือน ลงชื่อ นายชนินทร บูลภักดิ์ นายอภินันท์ ปัญญากร วันที่

15 เพื่อตรวจสอบการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS เป็นการป้องกันการสร้างข้อมูลซ้ำซ้อนระหว่างเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 10 หลัก กับ 13 หลัก

16 บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม

17 บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม

18 หนังสือรับรองการจดทะเบียน
ไม่ควรเกิน 6 เดือน


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google