งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 How to write a blog post การเขียน blog 1. เขียนผ่านหน้า website ของ blog 2. เขียนจากโปรแกรทมี่ติดตั้งบนเครื่องคือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 How to write a blog post การเขียน blog 1. เขียนผ่านหน้า website ของ blog 2. เขียนจากโปรแกรทมี่ติดตั้งบนเครื่องคือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 How to write a blog post การเขียน blog 1. เขียนผ่านหน้า website ของ blog 2. เขียนจากโปรแกรทมี่ติดตั้งบนเครื่องคือ Windows Live Writer

2 Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 2. เขียนจากโปรแกรมที่ติดตั้งบนเครื่องคือ Windows Live Writer

3 Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 หน้าตาของโปรแกรม หลังจากทำการเปิด ส่วนที่ทำการเขียน blog

4 Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 ส่วนของพื้นที่ที่ใช้ในการเขียนหรือแก้ไข blogTool ต่างๆ

5 Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 การเลือกและเพิ่ม category เลือก Category ที่ต้องการจะเขียน การเพิ่ม Category ที่ต้องการ 3 1 2

6 Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 สามารถตั้งเวลาในการ Post ได้

7 Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 เครื่องมือช่วยในการเขียน blog ที่น่าสนใจ แทรก link หรือ url ที่ต้องการ แทรกรูปภาพลงใน หน้า post แนบ file แทรกตาราง

8 Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 การแทรก link หรือ url ที่ต้องการ ใส่ site หรือ url ที่ต้องการ ส่วนของข้อความที่ต้องการ ให้ปรากฏในหน้า post ของ หัวข้อ link

9 Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 การแทรกรูปภาพลงใน หน้า post เลือกรูปที่ต้องการ post

10 Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 การปรับแต่งรูปที่นำเข้ามาแล้ว สามารถย่อขยายได้ตามต้องการ จัดรูปแบบชิดซ้าย, ขวา, กึ่งกลาง ปรับแต่งการแสงผล

11 Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 ปรับแต่งขนาด การหมุนภาพ ปรับแต่ง contrast

12 Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 การแทรก Watermark ข้อความในภาพ

13 Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 ขาวดำ Sepia Tone ปรับแต่งสี การปรับแต่ง ภาพ

14 Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 การปรับแต่ง ภาพ

15 Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 การแนบ file เลือก File ที่ต้องการ Insert ลงใน Post

16 Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 การแทรกตาราง ราละเอียดคล้ายกับใน Microsoft Office

17 Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 เครื่องมือ อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 How to write a blog post การเขียน blog 1. เขียนผ่านหน้า website ของ blog 2. เขียนจากโปรแกรทมี่ติดตั้งบนเครื่องคือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google