งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Foxit Reader

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Foxit Reader"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Foxit Reader

2 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถที่จะใช้งานโปรแกรม Foxit Reader ในการอ่านไฟล์ pdf โดยสามารถทำการ Copy ข้อความหรือรูปภาพจาก pdf ทำ type writer รวมไปถึงการสร้าง E-book ที่มีการทำ link และ book mask เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงเนื้อหา

3 เวลาที่ต้องการโดยประมาณ
สาระการเรียนรู้ ใช้โปรแกรม Foxit Reader อ่านไฟล์ pdf สร้าง E-book โดยใช้ โปรแกรม Foxit ระดับชั้น ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 เวลาที่ต้องการโดยประมาณ 20 คาบๆ ละ 50 นาที

4 คำอธิบายของหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ใช้โปรแกรม Foxit อ่าน File pdf ได้ ทำการเลือก ข้อความ หรือรูปภาพเพื่อการคัดลอก เน้นข้อความ ที่สำคัญหรือน่าสนใจ ใส่กล่องข้อความ เพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม สร้าง E-book แปลงไฟล์อื่นๆ เป็น PDF สร้าง Book Mask สร้าง Hyper Link

5 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
หลังจากทำการศึกษาในหน่วยนี้แล้วผู้เรียนสามารถ ใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม Foxit Reader เพื่อสร้าง E-book ได้ เปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบ E-book ตามลักษณะการออกแบบ ออกแบบ E-book เพื่อการศึกษา

6 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด การนำเทคโนโลยีมาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร คำถามประจำหน่วย การสร้าง E-book สามารถใช้โปรแกรมใดได้บ้าง คำถามประจำบท เราสามารถใช้โปรแกรม Foxit Reader ในการสร้าง E-book ได้อย่างไร

7 ระยะเวลาในการประเมิน
ก่อนเริ่มโครงงาน

8 Thank You!


ดาวน์โหลด ppt สร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Foxit Reader

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google