งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TinyERP ภาษาไทย นางสาว รัตติกาล สุวรรณธาดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TinyERP ภาษาไทย นางสาว รัตติกาล สุวรรณธาดา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TinyERP ภาษาไทย นางสาว รัตติกาล สุวรรณธาดา 483040141-2
นางสาว ศิรินภา ศิริธร อาจารย์ที่ปรึกษา อ.บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล

2 Agenda TinyERP/OpenERP วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
แผนการดำเนินงาน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แนวคิดการออกแบบ

3 TinyERP/OpenERP Tiny ERP หรือ Open ERP เป็นซอฟแวร์ที่บริหารจัดการในบริษัท ซึ่ง ครอบคลุมและรวบรวมความต้องการของบริษัทและขั้นตอนการดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็น การบัญชี,การขาย,CRM,การผลิต,ฯลฯ โปรแกรม Tiny ERP มีลักษณะเป็นโมดูลเชื่อมต่อกัน ปัจจุบันได้มีการพัฒนาโปรแกรม Tiny ERP ให้อยู่ในรูปแบบของภาษาต่างๆ แต่ในรูปแบบภาษาไทยนั้นยังพัฒนาไม่เสร็จสมบูรณ์

4 วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อพัฒนาให้โปรแกรม Tiny ERP อยู่ในรูปแบบของภาษาไทยเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้โปรแกรมTiny ERPภาษาไทยที่เสร็จสมบูรณ์สามารถนำไปใช้งานได้จริงและ แพร่หลาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ โปรแกรมTiny ERPฉบับภาษาไทยที่สมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยสามารถนำโปรแกรมไปใช้งานได้ สะดวกและเข้าใจการใช้งานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของ โปรแกรมมากยิ่งขึ้น

5 แผนการดำเนินงาน ศึกษาข้อมูลและติดตั้งโปรแกรมTinyERP
ศึกษาการแปลงภาษาและตั้งค่าโปรแกรม วางแผนการแก้ไขโปรแกรม ลงมือแก้ไขระบบ ทดสอบและปรับปรุงระบบ สรุปผล

6 แผนการดำเนินงาน(cont.)
ตารางแผนการดำเนินงาน

7 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ระบบERP
การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรบริษัทโดยรวม เพื่อใช้ของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

8 ทฤษฎีที่เกียวข้อง(cont.)
Postgresql Object-Relational DBMS โดยสามารถใช้รูปแบบของภาษา SQL ได้เกือบทั้งหม รูปแบบการทำงาน แบบ Client/Server Python เป็นภาษาโปรแกรมแบบอินเทอร์พรีเตอร์ ไพทอนเป็นภาษาสคริปต์ทำให้ใช้เวลาในการเขียนและคอมไพล์ไม่มาก ทำให้เหมาะกับงานด้าน การดูแลระบบ

9 แนวคิดการออกแบบ ส่วนของServer หน้าImport Language

10 แนวคิดการออกแบบ(cont.)
หน้า Export

11 แนวคิดการออกแบบ(cont.)
ไฟล์ thai18n

12 แนวคิดการออกแบบ(cont.)
ไฟล์ใหม่ที่Export

13 แนวคิดการออกแบบ(cont.)
GNU gettext

14 แนวคิดการออกแบบ(cont.)
โปรแกรม poEDIT


ดาวน์โหลด ppt TinyERP ภาษาไทย นางสาว รัตติกาล สุวรรณธาดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google