งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thai-Tiny ERP นางสาว รัตติกาล สุวรรณธาดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thai-Tiny ERP นางสาว รัตติกาล สุวรรณธาดา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thai-Tiny ERP นางสาว รัตติกาล สุวรรณธาดา 483040141-2
นางสาว ศิรินภา ศิริธร อาจารย์ที่ปรึกษา อ.บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล

2 Agenda วัตถุประสงค์ของโครงงาน และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ แผนการดำเนินงาน
การแปลภาษาส่วนของ Server การแก้ไขกราฟให้แสดงผลเป็นภาษาไทย การทำ Distribute file ผลจากการพัฒนาโปรแกรม แผนการดำเนินงานต่อ

3 วัตถุประสงค์ และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อพัฒนาให้โปรแกรม Tiny ERP อยู่ในรูปแบบของภาษาไทยเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้โปรแกรมTiny ERPภาษาไทยที่เสร็จสมบูรณ์สามารถนำไปใช้งานได้จริงและแพร่หลาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ โปรแกรมTiny ERPฉบับภาษาไทยที่สมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยสามารถนำโปรแกรมไปใช้งานได้สะดวกและเข้าใจการใช้งานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของโปรแกรมมากยิ่งขึ้น

4 แผนการดำเนินการ ตารางแผนการดำเนินงาน

5 การแปลภาษาส่วนของ Server
ทำการ Query เอาเฉพาะคำที่ถูกแปลแล้วออกมาเก็บในตารางใหม่ โดยใช้คำสั่ง SQL เขียนคำสั่ง merge คำภาษาอังกฤษที่เหมือนกัน ระหว่างตารางที่แปลภาษาแล้วกับตารางที่ยังไม่ได้แปลภาษา ทำให้เหลือคำใหม่ที่ยังไม่เคยถูกแปลเลย ทำการแปลส่วนที่เหลือทั้งหมด

6 การแก้ไขกราฟให้แสดงผลเป็นภาษาไทย

7 การทำ Distribute file เพิ่ม po ไฟล์ไว้ที่ tinyerp-client-4.2.2\bin\po
เพิ่ม mo ไฟล์ไว้ที่ tinyerp-client-4.2.2\bin\share\locale\th\LC_MESSAGES เพิ่มโมดูล tstrptime ซึ่งเป็นโมดูลที่จัดการเรื่องการแสดงปี พ.ศ. เพิ่มโค้ดในส่วนการแสดงกราฟลงใน tinyerp-client-4.2.2\bin\tinygraph\init.py

8 การทำ Distribute file (cont.)
การทำ distribute file ต้องใช้ โปรแกรม py2exe ในการแปลง source code ให้กลายเป็นไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .exe เพื่อให้เรียกใช้งาน TinyERP client ที่ทำการแก้ไขใหม่ได้ โดยการพิมพ์คำสั่งที่ command prompt ดังนี้

9 ผลจากการพัฒนาโปรแกรม
ส่วนของการแสดงกราฟ

10 ผลจากการพัฒนาโปรแกรม (cont.)
ส่วนการแสดงวันที่ 13/12/2551

11 ผลจากการพัฒนาโปรแกรม (cont.)
ส่วนเมนูภายในโปรแกรม

12 แผนการดำเนินการต่อไป
แก้ไขรูปแบบของส่วนการสร้างรูปแบบรายงานให้เป็นภาษาไทย แก้ไขส่วนของ Distribute file ทดสอบและลองใช้โปรแกรม

13 Q&A


ดาวน์โหลด ppt Thai-Tiny ERP นางสาว รัตติกาล สุวรรณธาดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google