งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการ ตรวจสอบจำแนกโดยคลื่นความถี่ วิทยุสำหรับงานวิ่งมาราธอนขอนแก่น นานาชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการ ตรวจสอบจำแนกโดยคลื่นความถี่ วิทยุสำหรับงานวิ่งมาราธอนขอนแก่น นานาชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการ ตรวจสอบจำแนกโดยคลื่นความถี่ วิทยุสำหรับงานวิ่งมาราธอนขอนแก่น นานาชาติ โดย นายกรวิษณ์ จั่นทอง นายพันธาวุฒิ ภูครองจิต อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. ดารณี หอมดี 1

2 หัวข้อที่นำเสนอ  บทนำ  ความคืบหน้าของ โครงการ  Web Application  วีดีโอ Demo  แผนการดำเนินงาน ในอนาคต 2

3 บทนำ Check Point#1(Start)Check Point#2Check Point#3(Finish) 3

4 4

5 บทนำ Encrypted Check Points Decrypted Central Computer Server 5

6 6 ก่อนวัน แข่งขันจริง  Register วันแข่งขัน จริง Start Tag reading Downloading Extracting Ranking Tag Check out ความคืบหน้าโครงการ

7 Reusing 7

8 Web Application 8

9 9

10 แผนการดำเนินงานในอนาคต  ทดสอบในการใช้งานจริงเพื่อหา ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะทำงาน 10

11 นายกรวิษณ์จั่นทอง นายพันธาวุฒิภูครองจิต ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการ ตรวจสอบจำแนกโดยคลื่นความถี่ วิทยุสำหรับงานวิ่งมาราธอนขอนแก่น นานาชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google