งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกมก่อนเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกมก่อนเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกมก่อนเรียน

2 แบ่งเงิน จับคู่ มอบเงินให้กับคนหนึ่ง ให้เวลา 30 วินาที
สองคนตกลงแบ่งเงินกัน จะแบ่งกันเท่าใดก็ได้ เงื่อนไขคือ ทั้งสองคนต้องตกลงกันเองให้ได้ ถ้าตกลงได้ รับเงินไปตามส่วนที่ตกลงกัน ถ้าตกลงไม่ได้ ริบเงินคืน

3 แบ่งเงิน ผล

4 ร่วมลงทุน จับกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน และมีนายธนาคาร 1 คน
แต่ละกลุ่ม ตัดสินใจร่วมกันว่า จะ “ร่วมมือ” หรือ “หักหลัง” แต่ละกลุ่มได้เงินก้นถุง 1,000 ให้เวลา 1 นาที ถ้าสองกลุ่ม เลือก “ร่วมมือ” แต่ละกลุ่มจะได้เงิน 300 ถ้าสองกลุ่ม เลือก “หักหลัง” แต่ละกลุ่มจะต้องเสียเงิน 150 ถ้าเลือกไม่ตรงกัน กลุ่มที่เลือก “หักหลัง” ได้เงิน 1,000 กลุ่มที่ เลือก “ร่วมมือ” ต้องเสียเงิน 250

5 ร่วมลงทุน (๑) กลุ่ม ก กลุ่ม ข

6 ร่วมลงทุน (๒) กลุ่ม ก กลุ่ม ข

7 ประเด็นที่ควรพิจารณา
ความร่วมมือ/การแข่งขัน เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความร่วมมือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลา ผลตอบแทน อาจารย์


ดาวน์โหลด ppt เกมก่อนเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google