งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณภาพบัณฑิต TQF ปี 2552 คุณภาพ คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณภาพบัณฑิต TQF ปี 2552 คุณภาพ คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพนักศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คุณภาพบัณฑิต TQF ปี 2552 คุณภาพ คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2552 คุณภาพนักศึกษา คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพบัณฑิต คุณภาพ TQF

3 2555 เปิด การพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง มคอ. 2 สอดคล้องตามกรอบ TQF ภายในปี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม การพัฒนาหลักสูตร 2555 สอดคล้องตามกรอบ TQF ภายในปี หลักสูตร เก่า ปรับปรุง TQF เปิด TQF หลักสูตร ใหม่ มคอ. 2

4 มคอ.5 มคอ.5 มคอ.3 มคอ.3 มคอ.2 มคอ.6 มคอ.2 มคอ.7 มคอ.4 มคอ.7 มคอ.5
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มคอ.5 มคอ.3 มคอ.3 มคอ.2 มคอ.6 มคอ.5 มคอ.2 มคอ.7 มคอ.4 มคอ.3 มคอ.4 มคอ.7 มคอ.3 มคอ.5

5 หลักการและเหตุผล ความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักการและเหตุผล ความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล ความไม่ชัดเจนของข้อมูลที่ต้องบันทึก ความวุ่นวาย ซ้ำซ้อน ในการขอข้อมูลจากหน่วยงานสนับสนุน คุณภาพ ของข้อมูล ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ฐานข้อมูล

6 ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย
ไฟล์ word หรือ pdf มหาวิทยาลัยศรีปทุม ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การเรียน ผู้สอน นักศึกษา มคอ.

7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

12 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

13 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

15 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

16 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

17 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

18 “ พัฒนาเชื่อมโยงระบบ ..........พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา “
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มคอ. มหาวิทยาลัยศรีปทุม สถาบันการศึกษา มคอ. มคอ. สถาบันการศึกษา กรอบ TQF มคอ.กลาง สกอ. มคอ. สถาบันการศึกษา มคอ. สถาบันการศึกษา มคอ. สถาบันการศึกษา “ พัฒนาเชื่อมโยงระบบ พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา “

19


ดาวน์โหลด ppt คุณภาพบัณฑิต TQF ปี 2552 คุณภาพ คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google