งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัย ต้องการชุด โครงการแบบไหน. น่าจะเริ่มต้นถามว่า ต้องการผลงานแบบไหน จากชุดโครงการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัย ต้องการชุด โครงการแบบไหน. น่าจะเริ่มต้นถามว่า ต้องการผลงานแบบไหน จากชุดโครงการวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัย ต้องการชุด โครงการแบบไหน

2 น่าจะเริ่มต้นถามว่า ต้องการผลงานแบบไหน จากชุดโครงการวิจัย

3 Diamonds are forever

4 คุณภาพสูง มีประโยชน์ มีคุณค่า มีจุดเด่น ไม่เก็บใส่ตู้ ไม่อายที่จะนำเสนอ

5 ความเข้าใจคำว่าชุด โครงการวิจัย กลุ่มโครงการวิจัยเรื่องเดียวกัน ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย หลายโครงการ โครงการวิจัยย่อยมีความ แตกต่างกันในด้านต่างๆ เช่น สถานที่วิจัย ช่วงระยะเวลา โจทย์ บริบท กลุ่มเป้าหมาย วิธีการวิจัย กรอบแนวคิดทฤษฎี ฯลฯ แต่เน้น หัวเรื่องหรือประเด็นใหญ่ร่วมกัน เป็นโครงการวิจัยขนาดใหญ่ ใช้ เวลาดำเนินการ อาจมีลักษณะต่อเนื่อง

6 ชุดโครงการวิจัยที่ มสธ. ต้องการ มีความหมาย มีคุณค่า มีความสำคัญ แก้ปัญหาสังคมได้ สร้างองค์ความรู้ ใหม่ น่าสนใจ แปลกใหม่ ตรงความต้องการ ของสังคม ชัดเจน มีเอกภาพ น่าเชื่อถือ เป็นไปได้ ทำได้จริง แต่ละโครงการย่อยมีความสัมพันธ์และ สนับสนุนกันและกัน นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้โดย มหาวิทยาลัยหรือผู้อื่น

7 คุณภาพของชุดโครงการ ขึ้นกับ คุณภาพของข้อเสนอ โครงการ ประโยชน์ที่คาดหวัง คุณภาพผู้ทำวิจัย ชื่อเสียงของสถาบัน


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัย ต้องการชุด โครงการแบบไหน. น่าจะเริ่มต้นถามว่า ต้องการผลงานแบบไหน จากชุดโครงการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google