งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผัก&ผลไม้จากแปลงปลูกถึงผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผัก&ผลไม้จากแปลงปลูกถึงผู้บริโภค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผัก&ผลไม้จากแปลงปลูกถึงผู้บริโภค
farms ตลาดค้าส่งภูมิภาค ตลาดค้าส่งในเมืองใหญ่ ตลาดค้าส่งภูมิภาค ตลาดค้าปลีก โรงงานแปรรูป ตลาดค้าปลีก โรงงานแปรรูป ตลาดค้าปลีก โรงงานแปรรูป ผู้บริโภค ผู้นำเข้า ผู้บริโภค ผู้นำเข้า ผู้บริโภค ผู้นำเข้า ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าปลีก ผู้บริโภค ผู้บริโภค ผู้บริโภค

2

3

4 มูลค่าของผลผลิตที่สูญเสีย
ไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับอัตราการสูญเสียของผลผลิตในภาคเกษตรเนื่องจากระบบและขบวนการขนย้ายดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับอัตราการสูญเสียเป็นร้อยละ10,15,20และ หน่วย: ล้านบาท GDPของผลผลิตภาคเกษตร มูลค่าสูญเสีย10% มูลค่าสูญเสีย15% มูลค่าสูญเสีย20% มูลค่าสูญเสีย25% ปี 2004 , ,808 66,880 100,321 133,761 167,202 ปี 2005 , ,276 73,327 109,991 146,655 183,319 ปี 2006 , ,134 84,113 126,170 168,226 210,283


ดาวน์โหลด ppt ผัก&ผลไม้จากแปลงปลูกถึงผู้บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google