งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคูณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคูณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคูณ

2 การคูณ + 5 + 5 5 3ⅹ5=15

3 คือการนับเพิ่มครั้งละ 2 จำนวน 3 ครั้ง คือ 2,4,6
3 x 2 = ? คือการนับเพิ่มครั้งละ 2 จำนวน 3 ครั้ง คือ 2,4,6 + 2 + 2 2 3 ⅹ 2 = 6

4 ความหมายของการคูณ 4 X 3 คือ 3 + 3 + 3 + 3 12 =

5 ความหมายของการคูณ 3 X 4 คือ 4 + 4 + 4 12 =

6 การคูณ ความหมายของการคูณ 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3

7 การคูณโดยอาศัยการบวก
23 × 4 =? 23 23 23 23

8

9 23×4=92

10 13 × 12 = ? 10 3 10 2

11 การคูณโดยใช้หลักการบวก
4 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 46 23 x 2 23 23 46 23 x 2 23 23 12 92 12 2 92 23 x 4 80 1 92

12 การคูณ การคูณด้วย 10, 100 ,1000 3 10 10 10 10 30 5 100 100 100 100 100 100 500 3 20 20 20 20 60

13 การคูณ การคูณด้วย 10, 100 ,1000 30 4 4 30 30 30 30 30 120 5 30 150 60 20 1,200

14 การคูณโดยอาศัยการบวก 2 เท่า 34 ⅹ49
การคูณโดยอาศัยการบวก 2 เท่า 34 ⅹ49 บวก 1 ครั้ง บวก 1 ครั้ง บวก 2 ครั้ง บวก 2 ครั้ง บวก 4 ครั้ง

15 + 196 บวก 4 ครั้ง 392 บวก 8 ครั้ง 392 บวก 8 ครั้ง 784 บวก 16 ครั้ง
บวก 4 ครั้ง บวก 4 ครั้ง บวก 8 ครั้ง บวก 8 ครั้ง บวก 16 ครั้ง บวก 16 ครั้ง บวก ครั้ง

16 1568 บวก 32 ครั้ง + 98 บวก 2 ครั้ง 1666 บวก 34 ครั้ง 34 ⅹ49 = 1,666
บวก 32 ครั้ง บวก ครั้ง บวก 34 ครั้ง 34 ⅹ49 = 1,666

17 การคูณโดยอาศัยการบวก
410 = 10 23 x 41 = ? 410 = 10 820 = 20 41 = 1 861 = 21 41 = 1 ผลลัพธ์ = 943 902 = 22 41 = 1 943 = 23

18 ตารางค่าความจริงของการคูณที่มีผลคูณไม่เกิน 24
ตารางค่าความจริงของการคูณที่มีผลคูณไม่เกิน 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 15 21 24 27 20 X

19 ตารางค่าความจริงของการคูณที่มีผลคูณไม่เกิน 48
ตารางค่าความจริงของการคูณที่มีผลคูณไม่เกิน 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 15 21 24 27 20 28 32 36 25 30 35 40 45 42 48 X

20 ตารางค่าความจริงของการคูณ 100 ค่า
X

21 ตารางค่าความจริงของการคูณอย่างย่อ 36 ค่า
ตารางค่าความจริงของการคูณอย่างย่อ 36 ค่า 2 3 4 5 6 7 8 9 12 16 10 15 20 25 18 24 30 36 14 21 28 35 42 49 32 40 48 56 64 27 45 54 63 72 81 X

22 การคูณในแนวตั้งโดยใช้สูตรคูณ
23 23 4 1 4 23 12 12 4 2 92 12 80 80 92 2 12 1 92

23 การคูณ 41 41 41 41 3 x41 = 123 3 x 1 = 3 23 23 23 23 20 x 1 = 20 20 x 40 = 800 20 x1 =20 3 123 123 123 3 3 3 x 40 = 120 20 x 40 =800 120 20 120 120 820 820 20 800 20 123 123 943 20 800 20 800 943 800 800 943 943

24 การคูณโดยใช้ตารางทะแยง
23 x 41 = ? ผลลัพธ์ = 943 2 3 4 x 3 = 12 4 x 2 1 8 12 2 4 8 +1 = 9 1 x 2 1 x 3 9 2 3 1 2 + 2 = 4 3 4 3

25 การคูณโดยใช้ตารางทะแยง
154 x 65 = ? ผลลัพธ์ = 10,010 1 5 4 6 x 4 = 24 6 x 5 = 30 6+3+1 = 10 6 x 1 = 6 1 1 1 2 3 30 24 4 6 1 6 5 x 1 =5 5 x 5 =25 5 x 4 = 20 2 2 10 5 25 5 20 5 5+2+4 = 11 = 10 10 11 1

26 การคูณจากการนับจุดโดยใช้เส้นตัด
23ⅹ12 = 276 2 6 7

27 หมายเหตุ ใช้ได้ในกรณีที่ผลคูณได้เลขหลักเดียว หรือการคูณที่ไม่มีการทด

28 การคูณในกรณีที่มีการทดและใช้เส้นตัด
42ⅹ46 16 12 32

29 การหาผลคูณจากการนับจุด
1 6 3 2 ดังนั้น 42 x 46 =1,932

30 การคูณโดยการใช้ตารางคู่
32ⅹ46 3ⅹ4 1 2 คู่หน้า 3ⅹ6 1 8 คู่ริมสุด 2ⅹ4 8 คู่กลาง 1 2 2ⅹ6 คู่หลัง 1 4 7 2 32ⅹ46 = 1,472

31 การคูณโดยการใช้ตารางคู่
32 x 46 1 3ⅹ4 1 2 คู่หน้า 1 8 3ⅹ6 คู่ทแยงลง 8 2ⅹ4 คู่ทแยงขึ้น 1 2 2ⅹ6 คู่หลัง 1 4 7 2 32ⅹ46 = 1,472

32 การคูณโดยการใช้ตารางคู่
78ⅹ54 1 1 7ⅹ5 3 5 คู่หน้า 7ⅹ4 2 8 คู่ริมสุด 4 8ⅹ5 คู่กลาง 8ⅹ4 3 2 คู่หลัง 4 2 1 2 78ⅹ54 = 4,212

33 การคูณโดยการใช้ตารางคู่
1 1 78 x 54 7ⅹ5 3 5 คู่หน้า 7ⅹ4 2 8 คู่ทแยงลง 8ⅹ5 4 คู่ทแยงขึ้น 8ⅹ4 3 2 คู่หลัง 4 2 1 2 78ⅹ54 = 4,212

34 การคิดเลขเร็วเกี่ยวกับการคูณ
38 x 32 = 64 x 66 = 75 x 75 = 1216 4224 5625

35 ให้เติม 0 ที่ตัวตั้งและแบ่งครึ่ง
การคูณด้วย 5 ให้เติม 0 ที่ตัวตั้งและแบ่งครึ่ง x 5 = 2340 / 2 = 1170 x 5 = / 2 = 27135

36 ให้คูณด้วย 2 ตัวตั้ง จากนั้นเติมจุดทศนิยม 1 ตำแหน่ง
การหารด้วย 5 ให้คูณด้วย 2 ตัวตั้ง จากนั้นเติมจุดทศนิยม 1 ตำแหน่ง ÷ 5 = 48.6 ÷ 5 = ÷ 5 =

37 การคูณโดยการใช้นิ้วมือ
คูณด้วย 9 คูณด้วย 6 ,7 , 8 และ 9


ดาวน์โหลด ppt การคูณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google