งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภาพเวนน์–ออยเลอร์ (Vernn–Euler Diagram)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภาพเวนน์–ออยเลอร์ (Vernn–Euler Diagram)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนภาพเวนน์–ออยเลอร์ (Vernn–Euler Diagram)
ความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับเซตได้ง่ายขึ้น

2 แผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ นิยมเขียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแทนเอกภพสัมพัทธ์ U
สับเซตของเอกภพสัมพัทธ์ เขียนแทนด้วย วงกลม วงรี รูปปิดใดๆ

3 เขียนได้ดังนี้ 1. ใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แทนเซตเอกภพสัมพัทธ์ U

4 2. ใช้วงกลม วงรี หรือรูปปิดใดๆ แทนเซตทั่วไป เขียนลงในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า U
A

5 3. ถ้า A และ B เป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์และ
จะเขียนได้ดังรูป U A B

6 ถ้า A และ B เป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์ และA กับ B ไม่มีสมาชิกร่วมกันจะเขียนได้ดังรูป
U A B

7 5. ถ้า A และ B เป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์ และมีสมาชิกบางตัวซ้ำกัน จะเขียนได้ดังรูป

8 ตัวอย่าง จงเขียนแผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ แสดงความสัมพันธ์ของเซตต่อไปนี้
จงเขียนแผนภาพเวนน์ – ออยเลอร์ แสดงความสัมพันธ์ของเซตต่อไปนี้ กำหนด U = { 5 , 7 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 } A = { 5 , 9 , 15 } B = { 5 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 } วิธีทำ เขียนแผนภาพเวนน์– ออยเลอร์ แสดงความสัมพันธ์ของเซต ได้ดังนี้ 10 14 15 5 9 7 13 8 11 12

9 สวัสดี คณะผู้จัดทำ พวงทอง เทพยศ สุภารัตน์ ไชยศรี สมศักดิ์ วงศ์สีแก้ว


ดาวน์โหลด ppt แผนภาพเวนน์–ออยเลอร์ (Vernn–Euler Diagram)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google