งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบก่อนเรียน รายวิชา COM 3701 ระบบการสื่อสารข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบก่อนเรียน รายวิชา COM 3701 ระบบการสื่อสารข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบก่อนเรียน รายวิชา COM 3701 ระบบการสื่อสารข้อมูล

2 ยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล
Modem , Computer, โทรศัพท์, วิทยุ, โทรทัศน์ 2. การถ่ายทอดสัญญาณข้อมูลมีกี่แบบ ทิศทางเดียว simplex, กึ่งทางคู่ กึ่งสองทาง half duplex, สองทาง Full duplex ,แบบสะท้องกลับ echo plex 3. รูปแบบของโปรโตคอล ในระบบการสื่อสารข้อมูลมีอะไรบ้าง Bus, Star, Ring, Hybrid ผสม

3 4. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง
LAN, MAN, WAN 5. จงบอกองค์ประกอบพื้นฐานที่ใช้ในการ สื่อสารข้อมูล ผู้ส่ง-ผู้รับ, สื่อกลาง, โปรโตคอล, ข่าวสาร ข้อมูล 6. ในระบบการสื่อสารข้อมูลมีการใช้สัญญาณใดบ้าง Digital, Analog 7. จงยกตัวอย่างสื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล ควบคุมทิศทางได้ – โคแอกเชียล สายเกลียวคู่ สายคู่บิดเกลียว สายไฟเบอร์ออฟติก ควบคุมไม่ได้ ดาวเทียม อินฟาเรด บลูทูธ คลื่นวิทยุ


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบก่อนเรียน รายวิชา COM 3701 ระบบการสื่อสารข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google