งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Manoonsak Glinhom Fashions @มนูญศักดิ์ กลิ่นหอม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Manoonsak Glinhom Fashions @มนูญศักดิ์ กลิ่นหอม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Manoonsak Glinhom Fashions @มนูญศักดิ์ กลิ่นหอม

2 Bikini blouse board shorts cardigan Coat Dress gloves hat
CLOTHES Bikini blouse board shorts cardigan Coat Dress gloves hat jacket jeans Jumper sweater pajamas raincoat Scarf shirt shorts singlet skirt sleeveless top socks stockings pantyhose Suit bikini t-shirt tie Trousers vest @มนูญศักดิ์ กลิ่นหอม

3 Auxiliary Auxiliary คืออะไร??? คือคำกริยาช่วย ซึ่งในประโยคทุกประโยคจะต้องประกอบไปด้วย ประธานของประโยคและคำกริยาที่จะเป็นกริยาหลักหรือกริยาช่วยก็ได้ @มนูญศักดิ์ กลิ่นหอม

4 Auxiliary ประกอบด้วยคำอะไรบ้าง???
Is Am Are Was Were Being been be Has Have Having Had have Does Do did @มนูญศักดิ์ กลิ่นหอม

5 Model Auxiliary could can may might Should shall Must will Ought to
would @มนูญศักดิ์ กลิ่นหอม

6 Auxiliary May I come in, please? I will go to school next year. She does not work hard. I have gone here since I was young. We are going to the beach. @มนูญศักดิ์ กลิ่นหอม

7 เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ แต่งแต้มฝันด้วยจินตนาการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ แต่งแต้มฝันด้วยจินตนาการ @มนูญศักดิ์ กลิ่นหอม


ดาวน์โหลด ppt Manoonsak Glinhom Fashions @มนูญศักดิ์ กลิ่นหอม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google