งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เซอร์ ไอแซค นิวตัน Isaac Newton

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เซอร์ ไอแซค นิวตัน Isaac Newton"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เซอร์ ไอแซค นิวตัน Isaac Newton
ค.ศ

2 กฎนิวตัน Newton’s Laws
กฎข้อที่ 1: วัตถุที่หยุดนิ่งจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ วัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ กฎข้อที่ 2: แรงภายนอกซึ่งกระทำต่อวัตถุ มีค่าเท่ากับมวลคูณด้วยความเร่งของวัตถุ กฎข้อที่ 3: เมื่อวัตถุที่หนึ่งออกแรงกระทำต่อวัตถุที่สอง วัตถุที่สองจะออกแรงกระทำต่อวัตถุที่หนึ่ง ในขนาดที่เท่ากัน แต่มีทิศทางตรงข้าม (แรงกริยา = แรงปฏิกริยา)

3 กฏข้อที่ 1: วัตถุที่หยุดนิ่งจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ วัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง ด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ

4 กฏข้อที่ 2: F=ma แรงภายนอกซึ่งกระทำต่อวัตถุ มีค่าเท่ากับมวลคูณด้วยความเร่งของวัตถุ

5 กฏข้อที่ 3: เมื่อวัตถุที่หนึ่งออกแรงกระทำต่อวัตถุที่สอง วัตถุที่สองจะออกแรงกระทำต่อวัตถุที่หนึ่ง ในขนาดที่เท่ากันแต่มีทิศทางตรงข้าม (แรงกริยา = แรงปฏิกริยา)

6 ณ พื้นผิวโลก วัตถุร่วงหล่นสู่พื้นด้วย ความเร่ง 9.8 เมตร/วินาที2

7 ขนาดของแรง จะแปรผกผันกับ ค่ากำลังสองของระยะห่างระหว่างวัตถุ

8 ใน 1 วินาที ดวงจันทร์เคลื่อนที่ไป 1 km และถูกโลกดึงดูดให้ตกลงมา 1
ใน 1 วินาที ดวงจันทร์เคลื่อนที่ไป 1 km และถูกโลกดึงดูดให้ตกลงมา 1.4 mm ใน 1 เดือน ดวงจันทร์ตกเป็นวงโคจรรอบโลกพอดี

9 การตกอย่างอิสระ (Free fall) และ ความเร็วหลุดพ้น


ดาวน์โหลด ppt เซอร์ ไอแซค นิวตัน Isaac Newton

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google