งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2.5 Field of a sheet of charge

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2.5 Field of a sheet of charge"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2.5 Field of a sheet of charge

2 2.6 Streamlines คือเส้นที่ลากสัมผัสกับแนวของสนามไฟฟ้า เช่นเมื่อพิจารณาสนามที่เกิดจาก Line charge การวาดลักษณะของเส้นดังกล่าว รูป a b และc พยายามเขียนเส้นนี้ให้สื่อถึงทิศทางและขนาด แต่ข้อเสียคือ b และc วาดยากเพราะขนาดของเส้นที่มีหัวลูกศรต่างขนาดกัน ดังนั้นจึงยึดแบบสุดท้ายเป็นหลักโดยวาดลูกศรห่างออกจากระบบประจุทำมุมเท่าๆกัน คำถาม เราจะทราบได้อย่างไรว่าสนามเข้มตรงไหน คำตอบ เราจะทราบจากช่องว่างของเส้นตรงนั้น

3 สมการของ Streamline หาได้จากการแก้สมการ

4 จงหาแรงไฟฟ้าที่เกิดกับจุดประจุ 8 µC วางที่(1,2,7) โดยมีจุดประจุ 12 µC วางที่ (1,5,2) และระบบประจุ ρL 35 nC/m วางที่ y=3,z=5 วิธีทำ ที่จุด (1,2,7) จะหาสนามไฟฟ้าสุทธิที่นี้ก่อนแล้วจึงเอา 8 µC ไปคูณเพื่อได้แรง สนามไฟฟ้าสุทธิเกิดจากจุดประจุ 12 µC และระบบประจุ ρL 35 nC/m สนามไฟฟ้าที่เกิดจากจุดประจุ

5 สนามไฟฟ้าที่เกิดจากความหนาแน่นประจุเชิงเส้น
z y=2 ; z=7 z x y Q(1,2,7) y=3 ; z=5 5 y ที่ระนาบ x=1 3

6 สนามไฟฟ้าที่จุดใดๆเหนือระนาบ z=d
สนามไฟฟ้าที่เกิดจาก Sheet of charge 2 ชุดที่มี ความเข้มประจุเท่ากันแต่ชนิดตรงข้าม z x y สนามไฟฟ้าที่จุดใดๆเหนือระนาบ z=d สนามไฟฟ้าที่จุดใดๆที่ต่ำกว่าระนาบ z=0 สนามไฟฟ้าที่จุดใดๆระหว่างระนาบ z=0 และ z=d

7 จงหาสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากระบบประจุต่อไปนี้
x y z x y z

8 จงหาสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากระบบประจุต่อไปนี้
x y z x y z

9 x y z

10 จงหาสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากระบบประจุต่อไปนี้
x y x y

11

12 (. 01. (. 01^2+1. 96^2)^. 5)/2-(1. 96^2/2). log(. 01+(. 01^2+1. 96^2)^
(.01*(.01^2+1.96^2)^.5)/2-(1.96^2/2)*log(.01+(.01^2+1.96^2)^.5)+1.96^2/2*log(1.96)

13

14


ดาวน์โหลด ppt 2.5 Field of a sheet of charge

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google