งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน เรื่อง เวลาและการบันทึก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน เรื่อง เวลาและการบันทึก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน เรื่อง เวลาและการบันทึก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)

2 การบอกเวลา การบอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกามีหลายวิธีเช่นบอกโดยเข็มยาวและเข็มสั้นหรือบอกโดยใช้ตัวเลข

3 การบอกเวลา การบอกเวลา 1) กลางวัน 2) กลางคืน 3) กลางวัน
1) กลางวัน ) กลางคืน 3) กลางวัน เวลา น เวลา น. เวลา น. 4) กลางคืน ) กลางวัน 6) กลางคืน เวลา น เวลา น. เวลา น.

4 การเขียนบอกเวลาและการอ่าน
การเขียนบอกเวลานิยมเขียนโดยใช้จุด(.)คั่นระหว่างตัวเลขที่บอกเวลาเป็นชั่วโมงกับนาทีวงเล็บก่อน

5 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา
วินาทีนาทีชั่วโมงวันสัปดาห์และปีเป็นคำที่ใช้บอกเวลาที่แตกต่างกันและมีความสัมพันธ์กันจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง

6 แหล่งอ้างอิง - http://www.dpu.ac.th/techno/powerpoint_template.php
- - - -

7 ประวัติผู้จัดทำ นายชูเกียรติ เมืองกรุง ตำแหน่ง ครู
นายชูเกียรติ เมืองกรุง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง) สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน เรื่อง เวลาและการบันทึก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google