งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกในกลุ่ม นางสาวนาตยา ตวงกระสินธุ์ รหัสประจำตัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกในกลุ่ม นางสาวนาตยา ตวงกระสินธุ์ รหัสประจำตัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิกในกลุ่ม นางสาวนาตยา ตวงกระสินธุ์ รหัสประจำตัว 4811222002
นางสาวนาตยา ตวงกระสินธุ์ รหัสประจำตัว นางสาวสุธีรา เกิดแก้ว รหัสประจำตัว นายอโรชา สุภานิชย์ รหัสประจำตัว นางสาวอุบล กำลังเหลือ รหัสประจำตัว นางสาวภัทราภรณ์ บุญสมบัติ รหัสประจำตัว นางสาวแสงดาว บุญตัว รหัสประจำตัว

2 ทฤษฏีวิธีระบบ ของเคมพ์ (Kemp)

3 ได้กำหนดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
kemp ได้กำหนดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

4 1. ความต้องการในการเรียน จุดมุ่งหมายในการสอน สิ่งสำคัญ ข้อจำกัด
2. ลักษณะของผู้เรียน 3. ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจุดประสงค์ทั่วไป 4. การวิเคราะห์ภารกิจของเนื้อหาวิชา 5. วัตถุประสงค์ของการเรียน

5 6. กิจกรรมการเรียนการสอน
7. ทรัพยากรในการสอน สื่อต่าง ๆ 8. บริการสนับสนุน 9. การประเมินผลการเรียน 10. การทดสอบก่อนการเรียน

6 ระบบการสอนของ Kemp

7

8 วิธีการสอนแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุดกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และลักษณะ
Kemp ได้แนะนำอีกว่า ในการเลือกสื่อการสอน อาจเริ่มต้นจากการตอบคำถาม 3 ข้อดังต่อไปนี้ วิธีการสอนแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุดกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และลักษณะ ของผู้เรียน ? เช่น ควรใช้การนำเสนอ การเรียนรู้ด้วยตนเองตามจังหวะการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่ละคน หรือการเรียนแบบกลุ่มย่อย เป็นต้น

9 2. ประสบการณ์การเรียนรู้แบบใดเหมาะสมที่สุดกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ?
เช่น ประสบการณ์ตรง ฟังคำบรรยาย อ่านเอกสาร/ตำรา 3. ถ้ามีการเลือกให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้โดยผ่านการรับรู้หรือการรับสัมผัส ต้องใช้สื่อที่มีคุณลักษณะอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับการรับรู้หรือการรับสัมผัสนั้นๆ มากที่สุด ?

10 เอกสารอ้างอิง http://edtech.edu.ku.ac.th/edtech/wbi


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกในกลุ่ม นางสาวนาตยา ตวงกระสินธุ์ รหัสประจำตัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google