งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ

2 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ

3 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ What should you think about when approaching the anchorage?

4 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ  Tide  Current  Wind  Seabed / Sea floor  Other Ships / Boats

5 • Lost anchors • Collisions whilst at anchor from dragging anchor • Grounding while at anchor • Piracy attacks whilst at anchor • Anchor chains snagged with other ships at anchor • Lost anchors • Collisions whilst at anchor from dragging anchor • Grounding while at anchor • Piracy attacks whilst at anchor • Anchor chains snagged with other ships at anchor Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ

6 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ • Where to anchor? • How to approach? • What anchor to use? • How deep is the water? • How much cable to use? (shackles) • Where to anchor? • How to approach? • What anchor to use? • How deep is the water? • How much cable to use? (shackles)

7 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ  Windlass  Anchor  Shackles / Cable  Hawse Pipe  Break  Windlass Break Wheel

8 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ Equipment (Cont.)

9 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ • Windlass • Shackles / Cable / Chain • Ballard • Chain Bar • Fairlead Pillar / Block • Break Wheel Equipment (Cont.)

10 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ WordMeaning To let goRelease / Drop To walk backLower the cable To pay putRelease slowly To hold onWait Brought upShip held by anchor Stand downTo stop working HoistRaise

11 End Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ


ดาวน์โหลด ppt Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google