งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ

2 Week 1 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ

3 What is a Diesel Engine? Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ

4 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ Can you name these parts? 1 1 2 2 3 3 4 4

5 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ Marine Diesel Engine

6 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ How many parts do you know?

7 Merchant Marine Training Centre What are these parts? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7

8 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ Diesel Engine Marine Propulsion

9 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ 2 stroke / 4 stroke Used for large merchant ships Used for smaller ships Very powerful

10 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ

11 End Merchant Marine Training Centre


ดาวน์โหลด ppt Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google