งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ

2 Machinery Operations Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ

3 Fuel Injector Air Intake Valve Piston Connecting rod Cylinder Head

4

5

6 Machinery Operations Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ Cooling Water System Lubricating System Air System Fuel System

7 Merchant Marine Training Centre7 Fuel System

8 Steering Motors / Gear

9 Pumps Water, Lubrication, Air and Fuel

10 General service pump supplies sea water to the Fire Main in all parts of the ship. What does ‘Water on Deck’ mean ?

11 Gland Seal

12


ดาวน์โหลด ppt Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google