งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำ
Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำ

2 Bunkering วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำ
Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำ

3 What is it? Bunkering is the process of transferring fuel oil, sludge, diesel oil or cargo etc Bunkering of fuel or diesel oil is very dangerous. The crew of the ship must be very careful to prevent any fire or oil spill Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำ

4 Checks to be made before bunkering
Which tanks are to be filled Which tanks are to be filled first Sounding is taken before bunkering All deck scuppers plugged Bunker line valve is closed Take blanks off the bunker line Anti pollution materials ready Fire fighting equipment The amount to be pumped is agreed The pumping rate is agreed There is ‘water on deck’ Check lists are signed by barge and ship Joints are checked to make sure they are tight Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำ

5 Bunkering Procedure At the start of the bunker the pumping rate is low to check that the oil is coming to the correct tank ŸDuring bunkering, sounding is taken regularly so they know the tank is filling correctly Engineers will continually check all pipes and seals on the line to make sure there are no leaks ŸSamples are taken during bunkering with the help of sampling cock at the manifold Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำ

6 Vocabulary Sounding Tape Lifeboat Manifold Blank Lifeboat Davits
Bunker Barge Sounding Tape Lifeboat Manifold Blank Lifeboat Davits Flexible Bunker pipe Forecastle Ladder Manifold Valve Sounding Pipe Bulwark Bridge Wings Sounding Pipe cap Bunker Barge Sounding Tape Lifeboat Manifold Blank Lifeboat Davits Flexible Bunker pipe Forecastle Ladder Manifold Valve Sounding Pipe Bulwark Bridge Wings Sounding Pipe cap Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำ

7 End วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำ
Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำ


ดาวน์โหลด ppt วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google