งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Merchant Marine Training Centre

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Merchant Marine Training Centre"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Merchant Marine Training Centre
June 2013 Merchant Marine Training Centre

2 Welcome วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำ
Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำ

3 English On Board Ship Main deck
engine room propeller shaft bow thruster rudder bulbous bow hold hull superstructure machinery stern bow amidships beam Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำ

4 Ship Speeds Full Ahead Half Ahead Slow Ahead Dead Slow Stop
Full Astern Half Astern Slow Astern Dead Slow Astern Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำ

5 Pilot station Pilot ladder Pilot boat Pilot
Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำ

6 Sections of a ship วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำ
Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำ

7 Sections of a ship (cont.)
Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำ

8 Parts of a ship วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำ
Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำ

9 Exercise #1 วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำ
Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำ

10 Exercise #2 วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำ
Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำ

11 End Merchant Marine Training Centre


ดาวน์โหลด ppt Merchant Marine Training Centre

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google