งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ

2 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ

3 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ

4 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ Lubricating System

5 The oil is taken from the drain tank usually under the engine by a screw type pump. It is filtered, cooled and supplied to the engine by the oil inlet pipe or inlet rail. Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ Please note: Noun / Verb

6 Lubricating Oil System  Lubrication Oil (Lub Oil) is used to cool and clean. When metal rubs on metal it becomes hot. Lub oil helps remove the heat.  Lub Oil also helps remove particles of dirt in the engine Merchant Marine Training Centre Please note: Noun / Verb วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ

7 Difference in Lubrication systems Merchant Marine Training Centre In 4-stroke engines, cylinder walls are lubricated by lub oil flowing into crankpin bearing through hole in connecting rod. In 2-stroke engines, cylinder walls are lubricated separately by forcing lub oil between piston rings and liner (by cylinder lubricators). These lubricators are high pressure pumps that pump lub oil on the cylinder liner. Please note: Noun / Verb วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ

8 Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ Please note: Noun / Verb Centrifuging A "centrifuge" rotates the oil at high speed, creating a centrifugal force. This pushes the dirt particles to the outside of the bowl, where they are removed. Filtering Oil passes through filters and particles are removed Maintenance of LO System 1) Pressure and temperature should stay the same 2) Oil must be cleaned regularly and changed when old 3) Filters must be cleaned regularly 4) LO must be checked regularly

9 End Merchant Marine Training Centre


ดาวน์โหลด ppt Merchant Marine Training Centre วิชาการเป็นเลิศ เชิดชู คุณธรรม ผู้นำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google