งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sleep as much as you can... นอนให้มากเท่าที่สามารถทำได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sleep as much as you can... นอนให้มากเท่าที่สามารถทำได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sleep as much as you can... นอนให้มากเท่าที่สามารถทำได้

2 Frown when you get upset...
ตีหน้านิ่วเมื่อไม่สบายใจ

3 Read books that you enjoy... อ่านเมื่อรู้สึกอยากอ่าน

4 Play with simple things...
สนุกสนานกับเรื่อง เล็ก ๆ น้อย ๆ

5 Do whatever you want whenever you want...
ทำสิ่งที่อยากทำ ทุกเมื่อ

6 Look for affection when you need it...
หาที่พักพิงเมื่อคุณต้องการความอบอุ่น

7 Get serious once in a while...
จริงจังกับชีวิตบ้าง

8 Forget about diets... ลืมเรื่องอดอาหาร....

9 Show some affection... แสดงความใส่ใจ

10 Get angry once in a while...
โกรธบ้าง นาน ๆ ครั้ง

11 Change your look... เปลี่ยนบุคลิก

12 Be happy, above all, regardless what your challenges may be
Be happy, above all, regardless what your challenges may be... These are only to show you how strong we can be and overcome them... หาความสุขใส่ตัว ไม่ว่าชีวิตจะหนักหนาเพียงใด เพราะการที่มีความสุขคือสิ่งที่ชี้ว่าเราเข้มแข็ง และสามารถเอาชนะอุปสรรคได้


ดาวน์โหลด ppt Sleep as much as you can... นอนให้มากเท่าที่สามารถทำได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google