งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

t t t f f (page 20) Review 1 M. 5 t t t f f What you will learn and do in this unit. 1. เข้าใจบทความที่อ่านเกี่ยวกับ เทศกาลงานฉลอง 2. เขียนบรรยาย Tomatina.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "t t t f f (page 20) Review 1 M. 5 t t t f f What you will learn and do in this unit. 1. เข้าใจบทความที่อ่านเกี่ยวกับ เทศกาลงานฉลอง 2. เขียนบรรยาย Tomatina."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 t t t f f (page 20) Review 1 M. 5

4 t t t f f What you will learn and do in this unit. 1. เข้าใจบทความที่อ่านเกี่ยวกับ เทศกาลงานฉลอง 2. เขียนบรรยาย Tomatina หรือ Onbashira Festival โดยใช้ถ้อยคำของตนเอง 3. พูดอภิปรายเกี่ยวกับเทศกาลและการ เฉลิมฉลองในประเทศไทย 4. นำเสนอโครงงานแสดงเทศกาลหรือ การเฉลิมฉลอง 5. ฟังและร้องเพลงตามเนื้อเพลงที่ กำหนด 6. นำเสนอโครงงานศิลปะเพื่อนำมา ประกอบเพลง What a Wonderful World

5 t t t f f A: Review of Present Progressive Tense (Page 20)

6

7 I’m having dinner at Carol’s. I’m playing volleyball I’m baby sitting. going to the movies. I’m going to the beach.

8 t t t f f B: Review of If and When (page 21)

9 If if when When if

10 t t t f f C: Review of Conjunctions of Time (page 21)

11 Before after/ as soon as until after before

12 t t t f f D: Review of Adverbs of frequency (page 21)

13 ANSWER WILL VARY.

14 t t t f f Focus on The World (page 22)

15 t t t f f The Tomatina

16 t t t f f The Onbashira Festival

17 t t t f f Tomatina or Onbashira Festival

18 t t t f f Have you ever heard or known about these festivals?

19

20 t t t f f Comprehension (page 23)

21 Dissatisfied citizens threw tomatoes. They throw tomatoes at council members. Walls and people are covered in tomatoes. For tradition. By dragging them. To be a hero.

22 t t t f f Writing (page 23)

23 t t t f f Describe what either the Tomatina or the Onbashira festival is about.

24 t t t f f

25 t t t f f Discussion (page 23)

26 t t t f f

27 t t t f f Project (page 23)

28 t t t f f Where does the festival take place? When does it take place? What do people do on those days? What do people wear? What do people eat? Is the festival unique to this country? What does the festival represent/symbolize? What is the origin of the festival?

29 t t t f f

30 t t t f f Vocabulary Builder: A (page 24)

31

32 t t t f f Vocabulary Builder: B (page 24)

33 ANSWER WILL VARY.

34 t t t f f Vocabulary Builder: C (page 24)

35 ANSWER WILL VARY.

36 t t t f f Time for a song (page 25)

37 t t t f f What a Wonderful World

38 t t t f f Have you known this song before? Guess what the song is about.

39 t t t f f Rhyme: too, white, sky, do, grow, you night by you know

40 t t t f f

41 t t t f f Comprehension (page 25)

42 t t t f f

43 t t t f f Useful websites: http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Armstrong http://www.youtube.com/watch?v=vnRqYMTpXHc http://www.louisarmstronghouse.org/

44 End of Review 1 Mrs. Panita Kittipornkul


ดาวน์โหลด ppt t t t f f (page 20) Review 1 M. 5 t t t f f What you will learn and do in this unit. 1. เข้าใจบทความที่อ่านเกี่ยวกับ เทศกาลงานฉลอง 2. เขียนบรรยาย Tomatina.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google