งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒
Vision กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ 2 ASCom 2nd ARMY SUPPORT COMMAND NEWS www. 2 ascom.com People ปีที่ ๔๖ ประจำเดือน ก.พ.๕๗ โดยกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. ๐๔๔-๓๕๓๕๔๕ ต่อ ๒๓๑๓๔ ด้านกำลังพล ผบ.บชร.๒ เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานให้กับทายาทของ กพ. ที่เสียชีวิตจากการปฎิบัติราชการ สนาม พื้นที่ จชต. ณ ห้องรับรอง บก.บชร.๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๗ มทภ.๒ มอบใบประกาศชมเชยผลการประเมินการตรวจกิจการทั่วไป(หน่วยสนับสนุน)ประจำปี ๒๕๕๖ ผลประเมินสูงสุดใน ทบ. เกณฑ์ดีมาก ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป แก่ ผบ.บชร.๒ ณ ห้องประชุม(๑) บก.ทภ.๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๕๗ ผบ.บชร.๒ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์จัดการศพ พ.อ.รุ่งเรือง กล้ารบ แก่บิดา-มารดาและภรรยา ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดกัลยานมิตรตาราม ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จว.บ.ร. เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๕๗ ผบ.บชร.๒ เป็นประธานในพิธีนำกำลังพลและครอบครัวในชุมชนแสดขาว บชร.๒ ร่วมใจกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ณ ลานกีฬาชุมชน เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๗ ผบ.บชร.๒ นำกำลังพลหน่วย บก.บชร.๒ ทดสอบร่างกายประจำปี ๒๕๕๗ ตามนโยบาย ทบ. ณ สนาม บก.บชร.๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๗

2 ด้านยุทธการและการข่าว
ผบ.บชร.๒ และภริยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธสถาน ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๕๗ ผบ.บชร.๒ และภริยา ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จว.น.ม.เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๕๗ ผบ.บชร.๒ ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจการปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร ทบ.ทั้ง ๓ คณะ ในการตรวจประเมินผลหน่วย บก.บชร.๒, ชุมชนแสดขาว บชร.๒ และ พัน นขต.บชร.๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๗ การเงิน บชร.๒ ผบ.พัน.สบร.๒๒ฯ ผบ.พัน.ซบร.๒๒ฯ ผบ.พัน.ขส.๒๒ฯ ผบ.บชร.๒ มอบรางวัลแก่ ผบ.หน่วย นขต.บชร.๒ ที่ปฏิบัติงานดีเด่น ณ ห้องประชุม บก.บชร.๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๗ ด้านยุทธการและการข่าว ผบ.บชร.๒ เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดวงดนตรีโครงการ To Be number เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ณ รร.บุญวัฒนา เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๗ ผบ.บชร.๒ ให้การต้อนรับ คณะสมาคมแม่บ้าน ขส. ทบ.ตรวจเยี่ยมหน่วยพื้นที่ ทภ.๒ และเยี่ยมชมการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ SR Prak เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๗

3 ด้านการส่งกำลังบำรุง
ผบ.บชร.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการส่งกำลังบำรุงอัตโนมัติ บชร.๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ห้วง ๑๗ - ๒๘ ก.พ. ๕๗ ณ หอประชุม พ.ต.เจริญ จ้อยทรัพย์ ด้านการส่งกำลังบำรุง ผบ.บชร.๒ มอบทุนสนับสนุนวงโยธวาธิตเพื่อการศึกษา รร.ราชสีมาวิทยาลัย โดยที่ประชุมสมาคมผู้ปกครองร่วมให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๕๗ ผบ.บชร.๒ ให้การต้อนรับ นทน.หลักสูตรการจัดการด้านการส่งกำลังบำรุงชั้นสูงรุ่นที่ ๕๖ ทัศนศึกษาดูงานด้านการส่งกำลังบำรุงอัตโนมัติ บชร.๒ ณ หอประชุม พ.ต.เจริญฯ เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๕๗ ผบ.บชร.๒ ให้การต้อนรับ รอง จก.พธ.ทบ.และคณะ ตรวจเยี่ยมทางการส่งกังบำรุงพื้นที่ ทภ.๒ ณ หอประชุม พ.ต.เจริญ จ้อยทรัพย์ เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๕๗ ผบ.บชร.๒ ให้การต้อนรับ รอง จก.สวัสดิการ ทบ.และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยพื้นที่ ทภ.๒ ณ ห้องรับรอง บชร.๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๗ ผบ.บชร.๒ให้การต้อนรับ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ทบ.และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยพื้นที่ ทภ.๒ ณ ห้อง Menetment Cokpit บชร.๒ เมื่อวันที่ ๒๐ก.พ. ๕๗ ผบ.บชร.๒ ให้การต้อนรับ จก.สพ.ทบ.และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยพื้นที่ ทภ.๒ ณ บก.พัน.สพ.กระสุนฯ๒๒ บชร.๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๕๗ ภาพ/ข่าวโดย จ.ส.อ.ภูวนารถ คะเรรัมย์ ชรก.ปชส.บชร.๒,ตรวจ,ทาน พ.อ.ไชยนคร กิจคณะ หก.กยข.บฃชร.๒ อนุมัติข่าว พล.ต.มารุต ลิ้มเจริญ ผบ.บชร.๒


ดาวน์โหลด ppt กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google