งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
แนวทางการกรอกข้อมูลในระบบ e-Studentloan เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2555 ให้นักศึกษาไปที่เวปไซต์

2 หน้าจอเวปไซต์ www. studenloan. or
หน้าจอเวปไซต์ ให้นักศึกษาคลิกเลือก 01 (สำหรับนักศึกษา)

3 คลิกเลือกผู้มีรหัสผ่านแล้ว

4 เมื่อกรอกเลขที่บัตรประจำประชาชนและรหัสผ่านแล้ว
คลิกเข้าสู่ระบบ ห้ามกด enter

5 คลิกเลือก ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1

6

7 หน้าจอนี้หมายถึงนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินแล้ว
แล้วคลิกเลือก “บันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ”

8 หน้าจอการกรอกค่าเล่าเรียน

9 1.ใบแจ้งสิทธิภาคเรียนที่ 1/2555
ใบแจ้งสิทธิที่นักศึกษาปริ๊นจากการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยฯ เขียนเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

10 กรอกข้อมูลเสร็จให้คลิกยืนยันข้อมูล

11 2.ใบบันทึกค่าเล่าเรียน
ไปที่เมนู File ---- Print กดปริ๊น

12 ยอดเงินในใบแจ้งสิทธิต้องเท่ากับใบบันทึกค่าเล่าเรียน
เอกสารส่งแผนกงานกองทุน 1. ใบแจ้งสิทธิภาคเรียนที่ 1/2555 2. ใบบันทึกค่าเล่าเรียน กำหนดการส่งใบลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2555 (รายเก่า รหัสนักศึกษา ที่ขึ้นต้นด้วย 47-54) 5 มิ.ย. 55 คณะบริหารธุรกิจ 6 มิ.ย. 55 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 มิ.ย. 55 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ยอดเงินในใบแจ้งสิทธิต้องเท่ากับใบบันทึกค่าเล่าเรียน

13 แผนกงานกองทุน ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา
จบการนำเสนอ แผนกงานกองทุน ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ ต่อ 2380


ดาวน์โหลด ppt กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google