งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WWW (World Wide Web) พัฒนาขึ้นมาในช่วงปลายปี 1989 โดยทิม เบอร์เนอร์ ลี นัก วิศวกรรมซอฟต์แวร์ จาก ห้องปฏิบัติการทางจุลภาคฟิสิกส์แห่ง ยุโรป (European Particle.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WWW (World Wide Web) พัฒนาขึ้นมาในช่วงปลายปี 1989 โดยทิม เบอร์เนอร์ ลี นัก วิศวกรรมซอฟต์แวร์ จาก ห้องปฏิบัติการทางจุลภาคฟิสิกส์แห่ง ยุโรป (European Particle."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WWW (World Wide Web) พัฒนาขึ้นมาในช่วงปลายปี 1989 โดยทิม เบอร์เนอร์ ลี นัก วิศวกรรมซอฟต์แวร์ จาก ห้องปฏิบัติการทางจุลภาคฟิสิกส์แห่ง ยุโรป (European Particle Physics Labs) หรือที่รู้จักกันในนาม CERN (Conseil European pour la Recherche Nucleaire) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

2 Convergence Media อธิบายถึงยุคแต่ละยุคของมีเดีย The media -> New Media (Digital / Web) ยกตัวอย่าง web service Tony Oettinger : 1991 from Havard Business School

3 Web 2.0

4 Web2.0 คืออะไร เกิดปรากฎการณ์ ทางสังคมแบบใหม่
การนำเสนอข้อมูล แจกจ่ายข้อมูลใหม่ๆ ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้คนจำนวนมากที่ท่องเว็บอยู่ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือนำเสนอข้อมูลต่างๆ

5 Frame work of Web Design
affinity (1) - N. - ความใกล้ชิด

6 Site objective / User need

7 Content Requirement / Functional Specification

8 Information Architecture / Information Design

9 Interactive Design / Navigation Design

10 Visual Design

11 Interface Design

12 Interactive Design


ดาวน์โหลด ppt WWW (World Wide Web) พัฒนาขึ้นมาในช่วงปลายปี 1989 โดยทิม เบอร์เนอร์ ลี นัก วิศวกรรมซอฟต์แวร์ จาก ห้องปฏิบัติการทางจุลภาคฟิสิกส์แห่ง ยุโรป (European Particle.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google