งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Audio-visual communication

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Audio-visual communication"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Audio-visual communication
Communication arts theory Audio-visual communication

2 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย
Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency Content: Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity 4 Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

3 Pictography ภาษา กับ ความหมาย
1 Pictography Signs /Picture Language ภาษา กับ ความหมาย Sight จิตวิทยา การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง ในงานออกแบบกราฟิก Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive Pictography ภาษา กับ ความหมาย ต้องใส่ รหัส ลงไปในสื่อภาพ เพื่อให้ เกิดการรับรู้ ของผู้รับสาร –สัญลักษณ์ –องค์ประกอบ –รูปทรง –ความรู้สึก –การรับรู้ จาก ความต่อเนื่อง

4 3 Pictography จิตวิทยา การรับรู้ทางตา
การรับรู้ทาง ตา = 75%, หู=11% –figure & ground –คุณลักษณะ คุณสมบัติ –ประสบการณ์ การรับรู้ Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

5 3 Pictography จิตวิทยา การรับรู้ทางตา –การรับรู้ จาก ความคล้ายคลึง
Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

6 3 Pictography จิตวิทยา การรับรู้ทางตา –การรับรู้ จาก ระยะทาง
Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

7 3 Pictography จิตวิทยา การรับรู้ทางตา –การรับรู้ จาก ภาพลวงตา
Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

8 3 Pictography จิตวิทยา การรับรู้ทางตา
–สิ่งเร้า ที่ก่อให้เกิด การเลือกการรับรู้ 1. เปลี่ยนแปลงกะทันหัน 2. ขัดแย้ง–แปลก–หนึ่งเดียวจากกลุ่ม 3. แรง เข้ม 4. ซ้ำ 5. ซับซ้อน Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

9 3 Pictography จิตวิทยา การรับรู้ทางตา ขัดแย้ง–แปลก–หนึ่งเดียวจากกลุ่ม
Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

10 3 Pictography จิตวิทยา การรับรู้ทางตา ซ้ำ
Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

11 3 Pictography จิตวิทยา การรับรู้ทางตา –อายุ กับ การรับรู้
Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

12 3 Pictography การเล่าเรื่อง ในงานออกแบบกราฟิก
–โปสเตอร์ แผ่นเดียว การเล่าเรื่องอย่างสั้น –งานอนิเมชั่น การ์ตูน สตอรี่บอร์ด การเล่าเรื่องอย่างยาว Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 2 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency Font Logo Symbol Font Spacing Ranging / Align Identity Graphic Publication & Information Film & Animation Multimedia Interactive

13 3 Pictography การเล่าเรื่อง ในงานออกแบบกราฟิก
–โปสเตอร์ แผ่นเดียว การเล่าเรื่องอย่างสั้น –งานอนิเมชั่น การ์ตูน สตอรี่บอร์ด การเล่าเรื่องอย่างยาว Content: 0 Introduction Design & Graphic Design Designer ตัวขับความหมาย 1 Basic Thinking Concept Creative Thinking Thinking Process 2 Witty Thinking 3 Pictography Signs การสื่อความหมาย Sight การรับรู้ทางตา Scenery การเล่าเรื่อง 4 Composition Graphic Art องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบกราฟิก Color & Transparency 5 Print Design Illustration / Drawing Picture / Photo Copywriting Diagram Graphic Media 6 Typography Font Font Spacing Ranging / Align 7 Logy & Symbol Design Pictograph Symbol Logo Letter Mark Identity 8 Scope of Graphic Design Publication & Information Interactive Film & Animation Multimedia Type Web

14 The Future of Thailand ?

15 End


ดาวน์โหลด ppt Audio-visual communication

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google