งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Planning the site อ.ธวัชชัย สลางสิงห์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Planning the site อ.ธวัชชัย สลางสิงห์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Planning the site อ.ธวัชชัย สลางสิงห์

2 PLANNING A SITE Requirements and Specifications
Creating a site specification Analyzing your audience Analyzing Your Audience Information design and taxonomy creation Identifying the content goal Organizing Information Structure Graphic design and page template creation sketch, mockup wireframe

3 การพัฒนาเว็บไซต์ Good project plan - วางแผนพัฒนา เว็บไซต์ที่ดี
Larger project need a project manager - การพัฒนาเว็บไซต์ขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีผู้จัดการโปรเจ็ก development framework - ขอบเขตของ project web development project lifecycle - วงจรการพัฒนาเว็บไซต์ ต้องครอบคลุม กระบวนการทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจนจบ

4 Requirements and Specification
ความต้องการ Requirement – the client ให้ข้อมูลความต้องการเกี่ยวกับ เว็บไซต์ และ Users ให้ข้อมูลความ ต้องการในสิ่งที่อยากได้รับบริการบน เว็บไซต์ break down to tasks - ออกแบบการ ทำงานตามความต้องการของลูกค้าหรือ ผู้ใช้

5 Creating a Site Specification
สร้างขอบเขตให้เว็บไซต์ who is the client for the site? Users? - ลูกค้า คือใคร ผู้ใช้เว็บคือใคร can you write a two or three paragraph mission statement that briefly states the site’s goal? - ระบุพันธกิจที่แสดงถึงเป้าหมายของ เว็บไซต์ ภาระกิจหลักที่ต้องทำให้บรรลุเป้าหมาย what do you envision as the goal of the site? เป้าหมายที่คุณมีต่อเว็บไซต์ what do you gain from creating and maintaining a website? จะได้รับอะไร what are the requirements for the web site? เว็บไซต์มีความต้องการอะไรบ้าง ต้องนำเสนอ อะไรบ้าง

6 Creating a Site Specification
สร้างขอบเขตให้เว็บไซต์ are the requirements feasible? - สิ่งที่ ต้องการสามารถเป็นไปได้หรือไม่บนเว็บไซต์ How will you judge the success of the site? - ตัวชี้วัดความสำเร็จ who is the target audience? – กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นผู้ใช้ของเว็บไซต์ what is the budget? - ทุนเท่าไร Is this a new site or an upgrade? - เป็นการ อัพเดทหรือสร้างใหม่

7 Analyzing Your Audience
ระบุกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้ต้องการอะไรเมื่อเปิดเว็บไซต์นี้ จะทำอย่างไรให้ผู้ใช้สามารถกลับมาใช้ งานเว็บไซต์อีกและบ่อยๆ ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตแบบใด ใช้ คอมพิวเตอร์ใด ผู้ใช้ที่จะเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ ผู้ชาย หรือ ผู้หญิง การศึกษา และความรู้เฉพาะทางด้านเทค นิก

8 Analyzing Your Audience
ผู้ใช้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เพื่อ วัตถุประสงค์ใด information download files game web links

9 Information Design and Taxonomy Creation
User analysis ให้ข้อมูลในการ ออกแบบเนื้อหาของเว็บไซต์ เป้าหมายเพื่อสร้างระบบการนำทาง ของเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้มีความหมาย และเข้าใจง่าย การจัดประเภทของเนื้อหาได้อย่างดี

10 Organizing Information Structure
ให้วิเคราะข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ และจะ เข้าถึงข้อมูลอย่างไร พิจารณาข้อมูลที่จะนำเสนอบนเว็บไซต์ แล้วใช้รูปแบบต่อไปนี้ Linear Structure – booklike presentation Tutorial Structure - เหมาะกับสื่อการเรียน การสอน Web Structure – แสดงลิงค์ไปยังทุกหน้า Hierarchical Structure – รูปแบบที่นิยม เป็นแบบลำดับชั้น Cluster Structure - เหมือน hierarchical แต่จะมีเว็บไซต์ซ้อนเว็บไซต์ Catalog Structure - เหมาะ e-commerce website

11 Linear Structure

12 Tutorial Structure

13 Web Structure

14 Hierarchical Structure

15 Cluster Structure

16 Catalog Structure

17 Identifying the Content Goal
พิจารณาประเภทของเว็บไซต์ที่จะพัฒนา billoard Portal Blog E-commerce Publishing etc. วัตถุประสงค์ของทีมพัฒนาและลูกค้า อาจแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

18 Construction and Content Development
Plan the filename convention for the site - วางแผนการตั้งชื่อไฟล์ ใช้ตัวอักษร lowercase ใช้ underscores แทน space การเรียกชื่อไฟล์มี 2 รูปแบบ abstract path : compete URL link ระบุ ชื่อ url เต็มๆ relative path : partial URL link ระบุชื่อ ไฟล์ที่อยู่ในคอมหรือserver

19 <a href="laptop.htm">link text</a>

20

21

22

23 Construction and Content Development
Plan the filename convention for the site - วางแผนการตั้งชื่อไฟล์ ใช้ตัวอักษร lowercase ใช้ underscores แทน space การเรียกชื่อไฟล์มี 2 รูปแบบ abstract path : compete URL link ระบุ ชื่อ url เต็มๆ relative path : partial URL link ระบุชื่อ ไฟล์ที่อยู่ในคอมหรือserver

24 Graphic design and Page Template Creation
Sketches and page mockups ใช้ ในการออกแบบ layout ของเว็บไซต์ Wireframe เป็นการออกแบบเว็บไซต์ layout ในแบบที่คงที่ใกล้เคียงตัวงาน จริง

25

26

27

28


ดาวน์โหลด ppt Planning the site อ.ธวัชชัย สลางสิงห์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google