งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Practice File. Our Executive Coaching Program is proven effective. Our customer survey show ROI of coaching can be as high as 3 times the investment value.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Practice File. Our Executive Coaching Program is proven effective. Our customer survey show ROI of coaching can be as high as 3 times the investment value."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Practice File

2 Our Executive Coaching Program is proven effective. Our customer survey show ROI of coaching can be as high as 3 times the investment value. We focus on improving performance by helping individuals to develop and sustain new perspectives, attitudes, skills and behaviors. Our proven coaching methods help customers create business impact. 96% of organizations reported to have seen immediate results on growing business since executive coaching program was implemented. We help executives increase productivity of their teams and the organization. Our customers says they are more effective in driving their teams to achieve business goals. Our coaching approach uses strength-based strategy to improve work performance by creating on-going development process. Our survey results showed executives are rated 60% more effective. Executive Coaching

3

4

5 People don’t remember what we think is important. They remember what they think is important. – John Maxwell

6 Design is not just what it looks like or what it feels like. Design is how it works.

7 Our coaching approach uses strength-based strategy to improve work performance by creating on-going development process. Our survey results showed IMPROVE Work Performance executives are rated 60% more effective.

8 2016 Trend: Customer Engagement Strategy A customer engagement strategy involves technology that attract customer involvement. The younger demographic has an expectation for user friendly experience and is often resistant to old ways. With the correct execution of customer engagement technologies, sales leaders can accomplish the following for their organization: Use customer feedback to create database across the business and understand the correct drivers of customer engagement Create mobile friendly interface to allow for easier engagement from mobile platform Design a communication platform to allow customers to provide needs and feedback for continuous improvement Engage offsite locations without a physical presence using social media channels to reach out and create customer awareness 4 must-have technology components to increase Gen-Y participation in our campaign.

9 ผลการสำรวจทางสถิติ - อัตราส่วน เจ้าของธุรกิจส่วนตัว จากการสำรวจข้อมูลทางสถิติปีพ. ศ. 2557- 2558 พบว่าอัตราส่วนของผู้หญิงที่เป็น เจ้าของธุรกิจส่วนตัวมีเพิ่มสูงมากขึ้นกว่าช่วง หลายปีที่ผ่านมา จากข้อมูลทางสถิติพบว่า อัตราส่วนของผู้หญิง 75% เป็นเจ้าของธุรกิจ ส่วนตัว และอัตราส่วนของผู้ชายที่เป็น เจ้าของธุรกิจส่วนตัวคือ 25%

10

11

12 Notes: Jot down ideas while you are reading the information. Shortcut: Make frequently used functions easily accessible. Search: Look up tags, previously saved content, or favorite article you read. New Features

13

14

15 Slingshot l 15

16

17

18 Slingshot l 18

19 Slingshot l 19

20 Slingshot l 20

21


ดาวน์โหลด ppt Practice File. Our Executive Coaching Program is proven effective. Our customer survey show ROI of coaching can be as high as 3 times the investment value.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google