งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Introduction to Web Design Chapter 1. 2 ก้าวสู่ยุค อินเตอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Introduction to Web Design Chapter 1. 2 ก้าวสู่ยุค อินเตอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Introduction to Web Design Chapter 1

2 2 ก้าวสู่ยุค อินเตอร์เน็ต

3 3 ความสำคัญของการ ออกแบบเว็บไซท์

4 4 สร้างความได้เปรียบ เหนือคู่แข่ง

5 5 การออกแบบเว็บ ไซท์ที่ดี

6 6 การออกแบบให้ตรงกับ เป้าหมายและลักษณะ ของเว็บไซท์

7 7 องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซท์ อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบต่อไปนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญของ เว็บไซท์ที่ได้รับการ ออกแบบมาอย่างมีประสิทธิภาพ 1. ความเรียบง่าย (Simplicity) 2. ความสม่ำเสมอ (Consistency) 3. ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) 4. เนื้อหาที่มีประโยชน์ (Useful Content) 5. ระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่าย (User-Friendly Navigation)

8 8 6. มีลักษณะที่น่าสนใจ (Visual Appeal) 7. การใช้งานอย่างไม่จำกัด (Compatibility) 8. คุณภาพในการออกแบบ (Design Stability) 9. ระบบการใช้งานที่ถูกต้อง (Functional Stability) องค์ประกอบของการออกแบบ เว็บไซท์อย่างมีประสิทธิภาพ

9 9 การออกแบบเพื่อความสำเร็จของเว็บ พื้นฐานในการออกแบบเว็บไซท์ที่ดีมีดังนี้ 1. มีเนื้อหาเป็นประโยชน์ ตรงกับที่ผู้ใช้ต้องการ 2. มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหา และพัฒนาเว็บ ไซท์อยู่เสมอ 3. ใช้เวลาในการดาวน์โหลดน้อย แสดงผลเร็ว 4. การใช้งานที่สะดวก เข้าใจง่าย

10 10 ตัวอย่างของการออกแบบเว็บ ไซท์ที่ดี www.apple.com จุดเด่นในเรื่อง - รูปแบบที่เป็น เอกลักษณ์ - ระบบเนวิเกชันที่ เข้าใจง่าย - การใช้งาน สะดวก - กราฟิกที่ สวยงาม น่าสนใจ

11 11 เริ่มต้นออกแบบเว็บ ไซท์

12 12 ทีมงานในการพัฒนาเว็บไซท์ ทีมงานในการพัฒนาเว็บไซท์ประกอบด้วย 1. Webmaster 2. Information Architect 3. Designer 4. HTML and JavaScript Coder 5. Developer / Programmer 6. System Administrator 7. Content Editor / Writer

13 13 โปรแกรมช่วยในการสร้างเว็บ ตัวอย่างโปรแกรมช่วยสร้างเว็บ เช่น CoffeeCup,Dreamweaver,FrontPage,GoLive,Homesite,HotDog Pro,HotMetalPro,NetObjects Fusion ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้มี ประโยชน์อย่างมากที่จะช่วย ในการพัฒนาเว็บไซท์ได้อย่างสะดวก และ รวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องรู้ ภาษา HTML

14 14 ความผิดพลาดในการออกแบบเว็บ ไซท์ 10 อันดับแรก ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการออกแบบ เว็บไซท์ทั่วไป มีดังนี้ 1. ใช้โครงสร้างหน้าเว็บเป็นระบบเฟรม 2. ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงโดยไม่จำเป็น 3. ใช้ตัวหนังสือหรือภาพที่เคลื่อนไหว ตลอดเวลา 4. มีที่อยู่เว็บไซท์ที่ซับซ้อน (URL) ยากต่อ การจดจำและพิมพ์ 5. ไม่มีการแสดงชื่อและที่อยู่ของเว็บไซท์ใน หน้าเว็บเพจ 6. มีความยาวของหน้ามากเกินไป

15 15 7. ขาดระบบเนวิเกชันที่มีประสิทธิภาพ 8. ใช้สีของลิงก์ไม่เหมาะสม 9. ข้อมูลเก่าไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย 10. เว็บเพจแสดงผลช้า ความผิดพลาดในการออกแบบเว็บ ไซท์ 10 อันดับแรก

16 16 ปรับปรุงเว็บไซท์ให้ ก้าวหน้าอยู่เสมอ

17 17 รู้จักคำศัพท์พื้นฐาน ศัพท์พื้นฐานที่ควรรู้จัก - Bookmark - Browser - Cache - Cascading Style Sheet (CSS) - Common Gateway Interface (CGI) - Cookie

18 18 -Download - Download - FTP (File Transfer Protocol) - Home Page - Hyperlink / Hypertext Link / Link - Hypertext Markup Language (HTML) - Navigation System - Plug-ins - Search Engine รู้จักคำศัพท์พื้นฐาน

19 19 - (Web) Server - Universal Resource Locator (URL) - Web Page - Web Site รู้จักคำศัพท์พื้นฐาน


ดาวน์โหลด ppt 1 Introduction to Web Design Chapter 1. 2 ก้าวสู่ยุค อินเตอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google