งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการตลาดลูกค้า SMEs และลูกค้ารายใหญ่ ในพื้นที่ น.4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการตลาดลูกค้า SMEs และลูกค้ารายใหญ่ ในพื้นที่ น.4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการตลาดลูกค้า SMEs และลูกค้ารายใหญ่ ในพื้นที่ น.4

2 ประเภท ลูกค้า ลูกค้า เดิม รักษา ฐาน ลูกค้า โดยการ เข้าพบ ลูกค้า เพื่อ สอบถาม การใช้ ผลิตภัณ ฑ์ ให้สิทธิ พิเศษ โดยการ ลดราคา มากกว่า ลูกค้าใหม่ หรือมอบ เงื่อนไข พิเศษ ให้กับ ลูกค้าเก่า ส่งข่าว ประชาสัมพั นธ์ ผลิตภัณฑ์ TOT ที่ น่าสนใจ พร้อมแนบ คูปอง ส่วนลดหรือ บัตรสะสม แต้ม ลูกค้า ใหม่ ช่วงชิง ลูกค้า จากคู่ แข่งขัน ให้ลูกค้า เก่า แนะนำ ลูกค้าใหม่ โดยมอบ สิทธิ พิเศษ ให้กับ ลูกค้าเก่า หาลูกค้า ใหม่จาก พันธมิตรที่ มีกลุ่ม ลูกค้า เป้าหมาย เดียวกัน

3 แผนการดำเนินงาน

4 แผนงานการจัดกิจกรรมการตลาดประจำปี 2559 ฝ่ายขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 4.1 และ 4.2 รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,450,000.00

5 งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน บน.4.1 จำนวนเงิน 1,450,000 บาท บน.4.2 จำนวนเงิน 1,450,000 บาท

6 รายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 ของยอดขายตาม เป้าหมายปี 2558 รักษาฐานลูกค้าเดิม ให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของลูกค้าเดิมในปี 2558 สร้างความพึงพอใจของลูกค้าต่อภาพลักษณ์ และบริการของทีโอที ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7 ความเสี่ยงของการดำเนินงาน

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt แผนการตลาดลูกค้า SMEs และลูกค้ารายใหญ่ ในพื้นที่ น.4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google